محمد علی ززولی

 محمد علی ززولی دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

محمد علی ززولی

Mohammad Ali Zazouli

دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation of agricultural use potential of dewatered sewage sludge (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
2 Application of Azolla for 2, 4, 6- Trichlorophenol (TCP) Removal from Aqueous Solutions (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 4
3 Assessment of dental waste production rate and management in Sari, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
4 Inactivation of Heterotrophic Bacteria in Well Water Using ZVI, TiO2 and ZnO Nanoparticles (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 3
5 Performance and health assessment of the solid waste recycling centers in Jouybar and Qaemshahr counties, Iran (2018) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی کارایی جاذب پوست سخت گردو در حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی کارایی زایدات گیاه کلزا در جذب رنگ راکتیو رد 198 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 2، شماره: 3
8 بررسی کیفیت کود صنایع کمپوست بابل (مازندران)، آق قلا(گلستان) و رشت (گیلان) و مقایسه با استانداردها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شیوع آسم و اختلالات تنفسی در بین کارکنان خدماتی شاغل در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شهر زاهدان در تماس با ترکیبات گندزدا و شیمیایی و آگاهی و رفتار آنان نسبت به آن در سال 1383 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی شیوه بازیافت مواد زائد جامد در کارگاههای بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرستان جویبار و ارائه راهکار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
3 بررسی عملکرد وروشهای بهینه سازی لاگونهای هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهربندرگز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی غلظت کربن آلی و پتانسیل تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی در آب شرب شبکه توزیع آب تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 بررسی کیفیت انواع نان در نانوایی های شهرستان سواد کوه از نظر وجود جوش شیرین در سال 83 -1382 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی میزان رعایت استانداردهای مسکن بهداشتی در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت خرم آباد شهرستان ساری در سال 1388 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی میزان فلوراید آب شرب تربت حیدریه و تعیین شاخص DMFT در دانش آموزان (15-12) ساله در سال 1383 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی و تحلیل اثرات محیطی حادثه هسته ای فوکوشیمای ژاپن (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی وضعیت بهداشت محیط رستوران ها و تالارهای پذیرایی شهرستان قائمشهردر سال 1391 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
10 بررسی وضعیت بهداشت محیط کارخانجات چای شهرستان تنکابن و رامسر در سال 1391 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
11 روش های نمونه برداری از کودکمپوست و ارسال نمونه به آزمایشگاه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
12 منعقد کننده های جدید برای تصفیه آب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط