دکتر علی سوری

دکتر علی سوری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر علی سوری

Dr. Ali Souri

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا افشای اطلاعات به کاهش معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی و شوک متقارن جریان سفارش در بورس اوراق بهادار تهران منجر می‌شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
2 ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تاکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
3 اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 1
4 Higher moments portfolio Optimization with unequal weights based on Generalized Capital Asset pricing model with independent and identically asymmetric Power Distribution (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 2
5 برآورد بهره وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
6 بررسی اثر شوک های قیمت نفت و تحریم های اقتصادی بر خلق نقدینگی بانک ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 2
7 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده های پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
8 بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
9 بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شده سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
10 بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه‎ای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 46
11 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 19
12 تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
13 تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 50
14 تدوین جدول داده ستاده انرژی سال ۱۳۷۳ (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 6، شماره: 2
15 تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 4
16 رابطه بهره وری و دستمزد، با تاکید بر تحصیلات نیروی کار ( مطالعه موردی صنعت ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
17 زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 7
18 سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 2
19 سرمایه اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
20 شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-۱۳۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 1
21 کارایی اقتصادی و اندازه دولت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
22 مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی نسبی مد لهای رگرسیون فازی در پیش بینی تورم ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 تاثیر کرونا بر اقتصاد کلان و صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
3 تخمین تابع تورم ایران به منظور بهبود سیاست گذاری در شرایط تحریم اقتصادی با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
4 ضریب نفوذ بیمه: مروری بر واقعیت های آماری (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه
5 نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
6 نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 نقش صنعت بیمه در بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری