دکتر محمد صالحی

دکتر محمد صالحی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دکتر محمد صالحی

Dr. mohamad salehi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مدیریت راهبردی کسب و کار در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 9، شماره: 34
2 ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 0
3 ارائه مدل آینده پژوهی جهت ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
4 ارائه مدل استقلال دانشگاهی با رویکردهای دلیل گرا و علت گرا جهت کارایی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
5 ارائه مدل تصمیم گیری برای مدیران دانشگاه های علوم پزشکی در شرایط عدم اطمینان مطالعه موردی:دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 3
6 ارائه مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 1
7 ارائه مدلی جهت تبیین تاثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 1
8 ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تاثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 4
9 ارزیابی تفسیری کارکردهای زیست بوم کسب وکار کارآفرینی دانشگاه برای توسعه ی زیرساخت های استارت آپ های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
10 ارزیابی کیفیت آموزش: رویکردی مشارکت محور برای مقابله با چالشهای فراروی نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در هزاره سوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 5، شماره: 17
11 ارزیابی مولفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 2
12 امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 4، شماره: 3
13 Evaluating the application of performance management in Golestan University of Medical Sciences from the perspective of faculty members (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف ( M. B. O ) در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 5، شماره: 17
15 بررسی انتظارات و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
16 بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر کارآفرینی دانشگاهی جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 4
17 بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
18 بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان این مقطع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 6، شماره: 26
19 بررسی مولفه های سرمایه روانشناختی درنظام آموزش عالی جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 8، شماره: 33
20 بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 5، شماره: 21
21 بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 12، شماره: 49
22 بررسی وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 1
23 پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 34
24 تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 4
25 تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 1
26 تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
27 تاثیر معنویت گرایی بر اخلاق کاری کارکنان سازمان آموزش وپرورش استان گلستان جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 4
28 تاثیر مهارت های نفوذ سازمانی بر استراتژی های تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 14، شماره: 59
29 تاثیر ویژگی های فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانه راهبرد های یادگیری و مطالعه وین اشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 19
30 تاثیر هوش هیجانی و سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 18، شماره: 73
31 تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه ۸ (مازندران، گلستان و سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
32 تبیین عوامل موثر در برنامه ی درسی مهارتی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
33 تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
34 توسعه اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
35 رابطه برنامه ریزی آموزشی و باورهای هوشی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
36 رهبری بصیر، راهبردی برای کیفیت آموزش عالی سلامت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 8، شماره: 2
37 شناسایی شاخص های موثر بر کسب وکار آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 8، شماره: 32
38 شناسایی مولفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
39 شناسایی مولفه های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
40 شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدارس پژوهش محور در آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 16، شماره: 66
41 شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
42 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
43 طراحی مدل نقش دانشگاه نسل چهارم در جهت ارتقایی کیفیت آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 4
44 طراحی و روان سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب وکارهای فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 3
45 مقاله پژوهشی:شناسایی و تبیین ابعاد راهبردی دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
46 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
47 مقایسه مهارت های حرفه ای استادان رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 2
48 موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رابطهی بین مؤلفههای احترام به منافع جمعی و احترام به فرهنگهای بومی و منطقهای و تلاش در جهت حفظ آنها و آموزش صلح از دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع دبیرستان پسران شهرستان بابل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی ارتباط پارامترهای سابقه و تجربه کاری، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع دبیرستان پسران شهرستان بابل با مؤلفههای آموزش صلح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی معناداری ارتباط بین مؤلفههای محیطزیست، جهانی شدن و معنویت و آموزش صلح از دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع متوسطه پسران شهرستان بابل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 تعیین رابطهی بین مؤلفههای دموکراسی و تعاون و همبستگی و آموزش صلح از دیدگاه معلمان و دانشآموزان مقطع متوسطه پسران شهرستان بابل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 اثر آموزش تفکر انتقادی و حل مسئله بر خودپنداره، احساس کنترل زندگی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستان های سوادکوه شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
6 اثربخشی دوره های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان برق منطقه ای مازندران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه
7 ارائه چارچوب عملی جهت اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن بر افزایش بهره وری (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
8 ارایه مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تاثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
9 ارتباط مدیریت دانش با توانمندسازی منابع انسانی سازمان تعاون روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
10 ارزشیابی اثر بخشی برنامه های سلامت در مدارس ابتدایی شهر امل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
11 ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت عملکرد و تاثیر برخی عوامل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
13 امکان سنجی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان تدریس در بین معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
14 امکان سنجی فایده و اجرای مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه هیات علمی وتاثیر برخی عوامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 بررسی آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در استفاده از منابع و اطلاعات اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
16 بررسی تفاوت مدیریت دانش با مدیریت زمان مدیران مدارس متوسط استان مازندران بر اساس عوامل دموگرافیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 بررسی دیدگاه معلمان و دانش آموزان مقطع دبیرستان (پسران شهرستان بابل)در موردمؤلفههای آموزش صلح (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
18 بررسی رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش با اثر بخشی و خودکارآمدی کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
19 بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء نظام سلامت اداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
20 بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های رهبری تحولی- تبادلی مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
21 بررسی رضایتمندی مشتریان از عملکرد شرکت گاز شهرستان ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
22 بررسی موانع هوشمندسازی ( ترس از عدم آشنایی با نحوه کار ابزار و محتوا ، تسلط نداشتن معلمان و نبود چرخه کامل حیات محتوا ) در مدارس متوسطه سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 بررسی موانع هوشمندسازی در مدارس متوسطه سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 بررسی نقش سازماندهی وکاربرد دانش بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
25 برسی تاثیر مدیریت دانش در استقرار نظام جانشین پروری به عنوان ضرورت امروز سازمانها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 تاثیر ریسک پذیری و تاکید مدیریت ارشد بر عملکرد تجاری و استراتژی رقابتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
27 تاثیر ریسک پذیری و تاکید مدیریت ارشد بر عملکرد تجاری و استراتژی رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
28 تاثیر فرهنگ سازمانی و مهندسی ارزش بر کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
29 تاثیر فناوری اطلاعاتی ارتباطاتی بر توان تصمیم گیری کارکنان شرکت شهرک های صنعتی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
30 تاثیر هوش های هیجانی و سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
31 تاثیرنقش زنان در توسعه پایدارکشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 تبیین معنویت و رهبری معنوی و مولفه های آن در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
33 تعالیم دین مبین اسلام در مورد الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
34 تفکرناب: ضرورت امروز سازمانهای هزاره سوم الزام فردا (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
35 جایگا حقوق اجتماعی سیاسی فرهنگی زن در جهان بینی اسلام (دریافت مقاله) همایش استانی سلامت زنان
36 جایگاه تکریم ارباب رجوع درسازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
37 چالش ها و موانع پیش روی زنان کارآفرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
38 حمایت سازمانی ادراک شده و رابطه آن با اعتماد سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
39 خودکارآمدی در نیروی انسانی مشتاق به کار، ثمره تاب آوری در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی با انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت نکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
41 رابطه مدیریت بی تفاوتی با تحلیل رفتگی شغلی و هوش اجتماعی معلمان مدارس متوسط شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
42 رابطه مدیریت بی تفاوتی با تحلیل رفتگی شغلی و هوش اجتماعی معلمان مدارس متوسطه شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
43 رتبه بندی عوامل موثر بر آموزش نانوایان شهرستان قایمشهر (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
44 روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگیفراموشی سازمانی، رویکرد نوین در عصر جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
45 سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری و ارایه مدلی برای انواع CRM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
46 شناسایی روش های روزآمد کردن دانش و مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطاتICT کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران از دیدگاه کارکنان اداری وآموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
47 شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر یادگیری در دانشگاه های هزاره سوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
48 فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک تکنولوژی در کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
49 مدیریت عملکرد و نقش آن در بهبود و ارتقای عملکرد سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
50 مروری بر استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه های هزاره سوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
51 نقش آنکوباتورها در کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
52 نقش تسهیم دانش در سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
53 نقش دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بر توانمندسازی دانشجو معلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
54 نقش رهبری تحول و مجازی گرا در سازمان های فرانوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
55 نقش سرمایه اجتماعی و تکنولوژی درتوسعه مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
56 نقش سرمایه فرهنگی در رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
57 نقش کارآفرینی بر اقتصاد مقاومتی در سازمانهای دانشبنیان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
58 نقش مدلهای مدیریت دانش در سازمانهای امروزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
59 نقش یادگیری سازمانی بر کیفی سازی آموزش در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
60 و جایگاه آموزش عالی درتوسعه کار آفرینی در هزاره سوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
61 واکاوی ابعاد آموزش و پژوهش در زیست بوم کارآفرینی دانشجویی: مطالعه ای با رویکرد آمیخته (کیفی کمی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
62 واکاوی نقش فراموشی سازمانی هدفمند بر یادگیری سازمانی در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
63 هوش سازمانی ابزاری در یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سازمانهای دانشمحور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
64 یادگیری الکترونیکی و رویکردهای جدید یادگیری الکترونیکیدر نظام آموزش مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی