دکتر زهرا پیشگاهی فرد

دکتر زهرا پیشگاهی فرد استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

Dr. Zahra Pishgahifard

استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.