محسن جمالیان

 محسن جمالیان مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی

محسن جمالیان

Mohsen Jamalian

مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.