حمید پور اصغری

 حمید پور اصغری رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

حمید پور اصغری

Hamid Por Asghari

رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.