سید احمد حسینی کازرونی

 سید احمد حسینی کازرونی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

سید احمد حسینی کازرونی

Sayed Ahmad hossiny Kazeroony

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب نقش تمثیلی موجودات فراطبیعی در اسطوره و شاه نامه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 41
2 بررسی ساختار و انواع تمثیل در منظومه شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 42
3 بررسی نقش تکرار در موسیقی سروده های نیمایی مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
4 بررسی و نقد تمثیل های حماسی و اسطوره ای در شعر محمد بیابانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 40
5 بیان ادبی شعر و سرایش رباعی و دوبیتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 10
6 پیشینه دانش پزشکی و علوم عقلی در ایران (به روایت متون ادب فارسی و عربی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 6
7 تحولات و ویژ گی های شعر عصر مشروطه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 11
8 تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 40
9 دو زن (بررسی تطبیقی داستان سودابه و سو-دا-گی بر اساس شاهنامه و فن گش نی نایی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
10 رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژگی های انسان سالم از منظر روان شناسان انسان گرا، با تکیه بر دیوان غزلیات شاعر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 39
11 سبک و سیاق شعر مشروطه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 4
12 سخنی پیرامون ادبیات تعلیمی و غنایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 8
13 عروسی ابد بررسی مرگ اختیاری یا تولدی دیگر در شعر تعلیمی مولانا * (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
14 عناصر تعلیمی، اخلاقی و بن مایه های اساسی شعر انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 12
15 کاربرد نماد و تمثیل در شعر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 39
16 گجسته بانوان (المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب شهر نشینی در ادبیات فارسی بانگاهی به وظایف شهروندی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
2 بررسی برخی از کهن الگوها در شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
3 بررسی تطبیقی آرکی تایپ در حماسه های دلاوران ساسون و هفت خوان رستم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
4 تحلیل و بررسی نماد در مجموعه اشعار«مرگ رنگ» سهراب سپهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
5 تلمیح در ترانه های نادم دشتستانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
6 عبودیت و بندگی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
7 نگاه سهراب سپهری به «صنعت و تکنولوژی» (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
8 واکاوی مؤلفه های کاربردی واژه «صبا» با رویکرد تطبیقی درزبان شاعران (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی