دکتر عباسعلی حسین خانزاده

دکتر عباسعلی حسین خانزاده دانشیار روان شناسی دانشگاه گیلان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

Dr. Abbas Ali Hosseinkhanzadeh

دانشیار روان شناسی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر پذیرش اجتماعی و همدلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 43
3 اثربخشی آموزش راهبردهای درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 1
4 اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی به مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارسا خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 19
5 اثربخشی آموزش کنش های اجرایی گرم و سرد در دو سطح والد و کودک بر بهبود علائم کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 3
6 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی با شیوه شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
7 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برخودپنداره و احساس تنهایی دانش آموزان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 2
8 اثربخشی آموزش مهارتهای خودنظم بخشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش نرم افزار ان بک بر بهبود حافظه ی فعال دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 3
10 اثربخشی آموزش های مدیریت خشم و فرزندپروری بر بازداری پاسخ دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 4
11 اثربخشی آموزش های مدیریت خشم و فرزندپروری بر توجه انتخابی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 3
12 اثربخشی بازی درمانی گروهی بر بهبود روابط بین فردی و پذیرش اجتماعی در دانش آموزان با آسیب شنوایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 31
13 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر تمرکز حواس بر دامنه توجه و تکانشگری دانش آموزان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 16، شماره: 3
14 اثربخشی برنامه درمانی مجازی پذیرش و تعهد مبتنی بر شفقت بر کمال گرایی و اضطراب مرگ پرستاران مبتلا به صفت شخصیتی وسواسی-جبری: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 3
15 اثربخشی پسخوراند زیستی بر بهبود عملکرد خواندن و ادراک دیداری- حرکتی کودکان با نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 4
16 اثربخشی تمرین تکنیک های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
17 اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان با نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 20
18 اثربخشی درمان خودشفقت ورزی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 8، شماره: 1
19 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل بازداری و توجه انتخابی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 24، شماره: 2
20 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و اضطراب وجودی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 2
21 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی ارادی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری روان شناختی در افراد دارای اختلال سوءمصرف مواد تحت درمان نگهدارنده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 13، شماره: 52
22 اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر پذیرش مثبت بی قیدوشرط خود بر نگرش به فرزندآوری مادران دارای فرزند با اختلالات طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 50
23 اختلالات خوردن در دوره قرنطینه خانگی ناشی از کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کووید-۱۹): نامه به سردبیر (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 7
24 امید به آینده، روابط دلبستگی، و مشکلات هیجانی- رفتاری در کودکان کار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 3
25 Development and Validation of a Premarital Education Program based on Mental Health Literacy (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
26 Early Maladaptive Schemas and Interpersonal Problems in Iranian University Students (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
27 Effectiveness of Meta-Cognitive Skills Training on Self-Handicapping and Self-Efficacy of Students (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 1
28 Parent-Child Relationship and Smoking Among College Students: Role of Parents in Females’ and Males’ Smoking Behavior (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
29 Psychological Well-Being and Quality of Sleep in Addicts under Methadone Maintenance Treatment (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
30 Structural Relationships Between Assertiveness and Parenting Styles With Mediating Self-esteem and Anxiety of Singleton Children (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 20، شماره: 4
31 The effect of a comprehensive intervention program based on the results of the functional assessment of the World Health Organization on each of the functional levels and adaptive behaviors of adolescents with intellectual disabilities (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 5، شماره: 5
32 The Effectiveness of Acceptance and Commitment Based Therapy on Psychological Capital of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 2، شماره: 6
33 The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Improving Executive Actions, Performance and Attitude towards Reading in Children with Dyslexia (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 10، شماره: 1
34 The Effectiveness of Combined Music Therapy and Physical Activity on Motor Coordination in Children With Autism (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 16، شماره: 4
35 The Effectiveness of Mental Health Literacy Program in Promoting Emotion Regulation and Mate Selection Attitudes in People on the Verge of Marriage (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
36 بررسی اثربخشی آموزش تقویت توجه بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 4
37 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 3
38 بررسی تاثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارتهای حل مسئله و استرس ناشی از امتحان در دانش آموزان دختر پایه هفتم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 2
39 بررسی راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحیه ایثارگری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 16
40 بررسی نقش جهت گیری مذهبی در تبیین سلامت روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
41 بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوه جاگماری آموزشی دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال 90-1389 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 3
42 پیش بینی خودکارآمدی و حرمت خود بر اساس خوددلسوزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 1
43 پیش بینی رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس سبک فرزند پروری و مادران در شهر شیراز سال 91 - 1٬390 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 7
44 پیش بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی بزرگسالان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 4، شماره: 1
45 پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 2
46 تاثیر آموزش "مهارت های پرورش کودک متفکر" به والدین بر تاب آوری و راهبردهای مقابله ای کودکان با سطح سازش یافتگی پایین (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 1
47 تاثیر آموزش تکنیک های کاتا بر عادت های خواب پسران با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
48 تاثیر آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان با مشکلات رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
49 تاثیر آموزش شفقت به خود بر مولفههای کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 46
50 تاثیر آموزش شفقت به خود برحرمت خود و تنیدگی ادراک شده مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 4
51 تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
52 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی با روش قصه گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش آموزان پرخاشگر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 56
53 تاثیر آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر به مادران کودکان دارای اتیسم بر جو عاطفی، سازش پذیری و انسجام خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 16، شماره: 4
54 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 7
55 تاثیر آموزش مهارتهای جراتورزی بر بهبود روابط بین همسالان و حرمت خود دانشآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
56 تاثیر آموزش های مدیریت خشم و فرزندپروری بر توجه انتخابی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 3
57 تاثیر بازی درمانی کودک محور بر احساس خودکارآمدپنداری در تعاملات بین فردی دانش آموزان مبتلا به نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
58 تاثیر برنامه مداخله ای چندوجهی (آموزش یکپارچگی حسی- حرکتی در سطح کودک و والدین) بر نگرش و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 2
59 تاثیر تکنیک خودآموزی بر بهبود مهارت خواندن و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان با نشانگان نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
60 تاثیر تلفیقی آموزش­های کنش­های اجرایی به کودکان با اختلال نارسایی ­توجه/ بیش فعالی ، روش­های تغییر رفتار به والدین، و مهارت­های ارتباطی به همسالان بر بهبود رابطه با والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 42
61 تاثیر توان بخشی شناختی رایانه یار بر بهبود کنش های اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 7
62 تاثیر مداخله چندوجهی در سطوح مختلف کودک، والدین، و همسالان بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 4
63 تاثیرآموزش شناختی-رفتاری بر اضطراب بارداری و انتخاب نوع زایمان زنان نخست زا (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 6
64 تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
65 تحلیل کانونی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس بر اساس ابعاد هافستد با نیازهای روانی اساسی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
66 دست های سرنوشت، اراده و اختیار، رنج زیستن، و معنای زندگی – ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 4
67 رابطه خودنظم دهی تحصیلی و مسئولیت پذیری با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 12، شماره: 51
68 رابطه کامل گرایی با اهمالکاری و سبک های مقابله ای در افراد دچار بیماری عروق کرونری و افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 5، شماره: 1
69 رابطه نگرش فرزند نسبت به والدین با میزان گرایش به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش یافتگی در دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
70 ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
71 سخن سردبیر شماره تابستان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 2
72 سخن سردبیر: از مرگ اندیشی خداباورانه آرامش بخش تا مرگ نااندیشی خداناباورانه هراس انگیز - بخش چهارم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 4
73 سخن سردبیر: دوقلوهای به هم چسبیده مرگ و زندگی: آیا دیدگاه زندگی نزیسته اروین یالوم در توجیه ترس از مرگ،کافی است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
74 شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه ریزی درسی مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 9، شماره: 1
75 شناسایی مهارت‎های بین‎ فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 3
76 شناسایی و اولویت بندی نیازهای والدین کودکان با فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
77 شناسایی و اولویت یابی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش اموزان کم توان ذهنی در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 10
78 فراتحلیل درمان های موثر در کاهش اضطراب کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 2
79 کیفیت رابطه والد-کودک و خواهر- برادر در خانواده های دارای فرزند مبتلا به نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
80 مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 1
81 مطالعه تحلیلی ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 5، شماره: 1
82 مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری با مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حرمت خود مادران دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
83 مقایسه اثربخشی آموزش های مدیریت خشم و فرزندپروری بر خوددلسوزی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 67، شماره: 2
84 مقایسه اثربخشی توان بخشی حافظه کاری به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود کارکرد های اجرایی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
85 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود کنش های اجرایی کودکان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
86 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی و مصاحبه انگیزشی بر تحمل پریشانی در مردان دارای اختلال سوءمصرف مواد تحت درمان نگهدارنده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
87 مقایسه تأثیر توانبخشی شناختی به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
88 مقایسه تصورات یادگیری و عادتهای مطالعه در بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
89 مقایسه توانایی خودتعیین گری و مولفه های آن در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و بدون آسیب (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 2
90 مقایسه سلامت عمومی، مهارت های اجتماعی و حرمت خود دانش آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
91 مقایسه مزاج عاطفی و هیجانی در دانش آموزان با و بدون رفتارهای آسیب به خود (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 19، شماره: 1
92 مقایسه مهارت های عصب شناختی و اجتماعی دانش آموزان با و بدون نارسایی حساب (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 15
93 مقایسه ی پردازش شناختی و شناخت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 2
94 مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 1
95 نقش آموزش ها و مشاوره های پیش از ازدواج بر شکل گیری نگرش مثبت درباره ازدواج و کامیابی زناشویی از دیدگاه جوانان و مشاورین خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 12، شماره: 2
96 نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 2
97 نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
98 نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 7، شماره: 2
99 نقش راهبردهای خودنظم بخشی و توانایی خودمهارگری در تبیین سبک های حل مسئله (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 3
100 نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
101 نقش مهارت های حل مسئله و خودکار آمد پنداری در تبیین رفتار های پرخطر دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 3
102 نقش هیجان پذیری و توانایی خودمهارگری در تبیین رفتارهای پرخطر در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی شبکه های مجازی و ماهواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایتمندی زناشویی زنان (دریافت مقاله) همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن
3 اثر قصه گویی همراه با نمایش خلاق برمهارتهای اجتماعی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
4 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر علائم کودکان با اختلال لکنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
5 اثربخشی آموزش مهارت های شناختی-اجتماعی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
6 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به شیوه الگودهی ویدئویی بر بهبودآغازگری اجتماعی کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
7 اثربخشی برنامههای تقویت دقت و توجه و ادراک حسی- حرکتی بر بهبود عملکرد ریاضی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
8 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه روانشناختی مادران کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
9 ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 ارزیابی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
11 THE EFFECT OF GROUP LOGO THERAPY WITH MUSIC THERAPY ON THE LIFE EXPECTANCY OF METHAMPHETAMINE CONSUMERS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
12 بررسی نقش عوامل همبسته با بدرفتاری نسبت به کودکان با اختلال کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
13 تاثیر آموزش برنامه توانمندسازی خودتنظیمی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان نارساحساب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
14 تاثیر آموزش توجهوتمرکز بر مهارتهای حل مسیله دانشآموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
15 تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
16 تاثیر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر زمان واکنش دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17 تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
18 تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و اعتیادپذیری دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
19 تاثیر آموزش همدلی بر زمان واکنش دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
20 تاثیر تلفیق روش های معنا درمانی گروهی به موسیقی درمانی بر احساس تنهایی در مصرف کنندگان شیشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
21 تاثیر کوید ۱۹ بر کنش وری خانواده در سطوح مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
22 تاثیرآموزش راهبردهای خودتنظیمی برخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
23 تاثیرآموزش مهارت خودآگاهی برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختردبیرستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
24 تاثیرانسجام خانواده بررفتارهای پرخاشگرانه فرزندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
25 تأثیر آموزش توجهوتمرکز بر مهارتهای حل مسئله دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 تأثیر آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان خون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
27 تحلیل سیستماتیک پژوهش های مربوط به کیفیت زندگی والدین کیفیت زندگی در والدین کودکان با نیازهایویژه (اوتیسم، کم توان ذهنی، نارسایی توجه / فزون کشی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
28 تحلیل سیستماتیک پژوهش های مربوط به نیازها، مشکلات افراد با آسیب بینایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
29 تحلیل سیستماتیک پژوهشهای مریوط به کیفیت زندگی افراد با آسیب بینایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
30 رابطه اعتیادپذیری و تنظیم هیجان در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
31 رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد رشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
32 رابطه خودتمایزیافتگی با بهزیستی روانشناختی بین معلمان متأهل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 رابطه سبک فرزندپروری مستبدانه با پرخاشگری در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
34 رابطه سلامت معنوی و امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان و افراد غیرمبتلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
35 رابطه سلامت معنوی واضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ودرمان پذیرو افراد غیرمبتلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
36 راهکارهای ارتقای امید به آینده در بین جوانان استان گیلان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
37 سبک های عشق ورزی در زنان با سطوح بالا و پایین روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
38 سلامت روانشناختی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و مداخلات مرتبط با آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
39 گستره روابط فرازناشویی در بستر زندگی: نقش آن در سبک های ابراز هیجان و رضایت جنسی در زنان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
40 مطالعه امید به آینده در بین جوانان استان گیلان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
41 مطالعه تحلیلی توصیفی کیفیت زندگی در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
42 مطالعه تحلیلی مقایسه ای راهکارهای لازم برای رویارویی مناسب با موج سالخوردگی در استان گیلان در سال های آینده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
43 مطالعه تحلیلی مقایسه ای مشکلات جنسی نوجوانان مبتلا به نشانگان داون از دیدگاه والدین و معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
44 مطالعه سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی در افراد با سبک های دلبستگی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
45 مطالعه مروری پژوهشهای مربوط به کیفیت زندگی در والدین دارای فرزند مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
46 مطالعه موقعیتهای اجتماعی مشکلساز برای دانش آموزان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
47 مطالعه میزان شیوع انواع مختلف بدرفتاری با کودکان کم توان ذهنی و اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
48 مطالعه میزان شیوع کودک آزاری و عوامل همبسته با آن در مدارس ابتدایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
49 مقایسه اشتیاق به یادگیری و رابطه با همسالان در دانش اموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
50 مقایسه بهزیستی روانشناختی ، روابط والدین با یکدیگر و روابط خواهر و برادر در گروههای مختلف کودکان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
51 مقایسه جو عاطفی خانواده در والدین کودکان با و بدون لکنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
52 مقایسه خودپنداره در مادران کودکان اوتیسم و عادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
53 مقایسه سبک های اسناد دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
54 مقایسه سبک های حل مسیله انطباقی و غیرانطباقی در افراد مصرف کننده و غیرمصرف کننده مواد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
55 مقایسه سبک های فرزندپروری در خانواده های واجد کودکان کم توان ذهنی خفیف و خانواده های عادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
56 مقایسه سرمایه روانشناختی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و مادران دارای کودک بهنجار (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
57 مقایسه سلامت روان دانشجویان در سه گروه مانوس، متوسط و نامانوس با قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
58 مقایسه کنترل هیجانی و حافظه کاری دانش آموزان با و بدون تجربه مهدکودک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
59 مقایسه مشکلات رفتاری درکودکان ورزشکار انفرادی، گروهی و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
60 نقش آموزش مهارت های تنظیم تکالیف در کاهش علائم تکانشگری کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی: مطالعه مروری روایتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
61 نقش اضطراب پیشرفت در تبیین مهارتهای حل مسیله دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
62 نقش امیدبه زندگی درتبیین اضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ودرمان پذیروافراد غیرمبتلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
63 نقش انسجام خانواده در تبیین حرمت خود فرزندان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
64 نقش باورهای خودکارآمدپنداری در تببین اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
65 نقش خود ابرازگری در تببین اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
66 نقش طرحواره های سازش نایافته اولیه در پیش بینی شخصیت تیپ D در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
67 نقش مولفه های خودتنظیمی و کمال گرایی در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم