سالار فرامرزی

 سالار فرامرزی هیئت علمی دانشگاه اصفهان

سالار فرامرزی

Salar Faramarzi

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی مداخلات گروهی (SS-GRIN) بر بهبود مهارت های اجتماعی، شایستگی تحصیلی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 28
2 اثربخشی آموزش آگاهی تکواژی از طریق بازی بر نارساخوانی افراد با ناتوانی یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 32
3 اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر بازده های شناختی یادگیری دانشجومعلمان در درس روانشناسی تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 50
4 اثربخشی بازی های واجی بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
5 اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه گاردنر بر عملکرد هوش های چندگانه دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
6 اثربخشی مداخله های زودهنگام آموزشی برفهم عدد در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
7 اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر درک مطلب دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
8 Development of Cognitive and Motivational Achievements in Children (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
9 Effectiveness of writing education by the multimedia instruction on performance of students with dictation learning disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
10 Investigating the Effect of Cognitive-behavioral Group Therapy on Children with Obsessive-compulsive Disorder (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 5، شماره: 2
11 The Effect of Cognitive-Behavioral Training Of Mother- Child Relationship on Reducing Obsessive-Compulsive Symptoms in Children (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 5، شماره: 2
12 The Effectiveness of Training Metacognition-Based Study Skill on the Students’ Achievement Motivation, Self-Efficacy, Satisfaction with School and Resilience (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی تاثیر آموزش توجه اشتراکی بر میزان آغازگری پاسخدهی اجتماعی کودکان دارای اختلال اوتیسم: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 3
14 بررسی تاثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 30
15 بررسی تاثیر مداخلات عصب روانشناختی بر عملکرد زبان دریافتی کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی SLI: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 4، شماره: 4
16 بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
17 تاثیر الگوی آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهشافسردگی نوجوانان دختر کمبینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
18 تاثیر تحریک مستقیم جمجمه ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
19 تأثیر آموزش بازی گروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران کم توان ذهنی آموز شپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
20 چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
21 رابطه نیمرخ دانش آموزان درهوش آزمای وکسلرکودکان فرم 4 WISC-IV و هوش های چندگانه MI مبتنی برنظریه گاردنر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
22 ساخت، رواسازی، اعتباریابی و هنجاریابی نرم افزار مقیاس بین المللی عملکردی لایتر برای کودکان 3 تا 6 سال شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
23 ساخت، روایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس رشد زبان کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
24 طراحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 2
25 طراحی بسته مداخله بهنگام عصب – روانشناختی کودک محور و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد زبان کودکان با تاخیر رشد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 31
26 کاربرد قوانین ادراک دیداری گشتالت در طراحی گرافیک بیلبوردهای تبلیغاتی (نمونه موردی : بیلبوردهای تجاری تهران در سال 1394) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 55
27 مدل یابی پیش بینی استعداد ریاضی بر اساس متغیرهای خلاقیت و تیپ شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 3
28 مقایسه ابعاد نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی 5 تا 10 سال شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 3
29 مقایسه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی مادران کودکان با نیازهای خاص و مادران کودکان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
30 میزان توجه به دین ورزی و مؤلفه های بین فردی آن درکتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
31 ویژگی‎های روان‎سنجی سیاهه رتبه‎بندی رفتاری کنش‎های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‎دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارت های روانی-حرکتی بر پردازش بینایی-فضایی و عملکرد حسی-حرکتی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
2 بررسی اثربخشی برنامه آموزش حمایت رفتاری مثبت (PBS) بر سلامت روان مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه/بیش فعالی ( ADHD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر افسردگی زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
4 بررسی تاثیر آموزش با روش بازی رایانه ای بر عملکرد دانش آموزان با اختلال یادگیری در بازیابی کلمات خوانداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
5 بررسی رابطه تنیدگی مادر با مهارت های شناختی و اجتماعی کودکان کاشت حلزون شده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
6 بررسی روایی و پایایی بسته سنجش پیش دبستانی مایلر برای کودکان سال 4 سال و 3 ماه تا 5 سال و 8 ماه شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
7 بررسی روش آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رایانه بر بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
8 بررسی روش آموزش چندرسانهای مبتنی بر رایانه بر بهبود عملکردخواندن دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
9 بررسی روش آموزش مبتنی بر مهارت های عصب روان شناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
10 تاثیر برنامه ی آموزشی ادمارک برمهارت واژه خوانی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
11 تاثیر برنامه ی آموزشی ادمارک برمهارت واژه خوانی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
12 تاثیر درمان ترکیبی مواجهه همراه با بازداری از پاسخ و آموزش رفتاری والدین بر نشانگان وسواس در کودکان با اختلال همبودی بی اعتنایی مقابله ای و وسواسی جبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
13 تاثیر مداخلات به نگام تعامل والد کودک بر رشد مهارت های زبان دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی زیر چهار سال شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص
14 تاثیر مداخلات بهنگام تعامل والد -کودک بر رشد مهارتهای زبان دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی زیر چهار سال شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
15 تاثیربازی چندرسانه ای برنادرست نویسی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
16 تأثیر روان نمایشگری بر اصلاح رفتار دانش آموزان کم شنوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
17 رابطه ی طلاق عاطفی والدین با مشکلات عاطفی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
18 شاخص های معناداری زندگی در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
19 فراتحلیل توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی های رایانه ای بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
20 فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی و یادگیری چگونه یادگرفتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
21 مروری بر فرآیند پیامدهای کاشت حلزون برای کودکان کم شنوا:بیم ها و امیدها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
22 مطالعه مقدماتی اثربخشی مداخلات خانواده محور مبتنی بر مدل بازی درمانی بومی شده بر تنیدگی مادران کودکان با اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
23 معرفی مدل چشم انداز زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
24 معناداری زندگی با تأکید برآموزش خودآگاهی در کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
25 مقایسه اثربخشی مداخلات بسته آموزشی بازی های شناختی با بازی های واجی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
26 مقایسه تفکر آینده نگر در کودکان اختلال طیف اوتیسم و عادی (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
27 نقش روان نمایشگری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به ADHD (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)