دکتر سیدکاظم طباطبایی پور

دکتر سیدکاظم طباطبایی پور استاد بازنشسته علوم قرآن و حدیث،  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر سیدکاظم طباطبایی پور

Dr. Seyed Kazem Tabatabai

استاد بازنشسته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 با هم آیی، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی تحولات در خوانش از مفهوم انتظار فرج در دوران غیبت کبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 14
3 جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 3
4 چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد» (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 4
5 حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7 (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 50، شماره: 2
6 سنجش پژوهش های آماری درباره قرآن با تکیه بر اختلاف قرائت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 54، شماره: 2
7 کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 47، شماره: 2
8 معناشناسی تاریخی مفهوم نوادر و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 1
9 موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی و فرعون (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 31
10 نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه های دیسکورس های گفتاری و نوشتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 معناشناسی «ارث» در قرآن کریم مبتىی بر تحلیل های ریشه شناختی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی