جمشید پژویان

 جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

جمشید پژویان

Jamshid Pazhoyan

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه مهارت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 3، شماره: 8
2 اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درونزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
3 برآورد تابع تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
5 تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر پایه های مختلف مالیاتی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
6 تحلیل اثر متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
7 تخمین تابع تقاضای بیمه عمر و پیش بینی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 18، شماره: 1
8 قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 6
9 کارایی و بهره وری مراکز آموزش عالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی : مقایسه روش های شاخص مالم کوئیست و رگرسیون بوت استرپ کوتاه شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 79
10 مقایسه کارایی نسبی مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهادبا مکانیزم قیمت تسویه کننده بازار در بازارهای برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11