قادر بایزیدی

 قادر بایزیدی استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

قادر بایزیدی

Ghader Bayazidi

استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing the Effective Factors on JudgingArchitectural Design Projects of UniversityStudents (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی مفهوم طبیعت در آرایه های معماری دوره پهلوی براساس رهیافت گفتمانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 78
3 تاثیر روانشناسی محیطی بر طراحی مراکز دندانپزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
4 تحلیلی بر مولفه های تاثیرگذار در ماندگاری معماری بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
5 جهانی سازی و منطقه گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
6 رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
7 مطالعه کیفی دلالت های معنایی معماری هورامان تخت از منظر نشانه شناسی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
8 نشانه شناسی مراسم آیینی پیر شالیار در منظر فرهنگی هورامان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش خلاق درطرح معماری 3 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 ارزیابی زیبایی در ساختمانهای بلندمرتبه شهری نمونه موردی: شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
3 اصول طراحی و هندسه حاکم در ساختار باغ ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
4 ایجاد حس تعلق به مدرسه با بهره گیری ازنشانه ها ونمادها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
5 بازخوانی چند بیت مثنوی با تکیه بر حرکت جوهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
6 باغ ایرانی، ساختار و انگیزه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 بررسی تاثیر محیط ساخته شده برروان انسان ونقش آن درشناسایی خصوصیات مسکن مطلوب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
8 بررسی تاثیروجود کاربری هاوعوامل جذاب بررفتارافراد درمراکز خرید شهری مطالعه موردی: مجتمع تجاری کردستان ـ سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
9 بررسی تطبیقی سنت و مدرنیته در معماری معاصر ترکیه، دوران آتاتورک (مورد مطالعاتی: آنکارا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
10 بررسی تعامل معماری و سازه در طراحی بناهای با کاربری فرهنگی در معماری معاصر ایران (بعد از انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
11 بررسی رابطه میان عناصر و نمادشناسی در باغ ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
12 بررسی روند آموزش معماری در مدرسه ی معماری کوپر یونیون (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
13 بررسی سیرتحول ساختمانهای بلندمرتبه تجاری-اداری در ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی مفاهیم زیبایی و ارزش های زیبایی شناسی در معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
15 بررسی مقایسه ای نحوه ی پذیرش و آموزش معماران در دانشگاه های ایران و سایر کشورها (آمریکا، المان، اتریش، روسیه، ژاپن) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
16 بررسی موانع بازارچه های مرزی و تأثیر آن بر روی توسعه پایدار محلی و ارائه راه حل در قالب طرح معماری (نمونه موردی: بازارچه مرزی شهر مریوان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
17 بررسی نظریات و مکاتب زیباییشناسی در حوزههای معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
18 بررسی نقش استعاره در ارتقای خلاقیت در آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
19 بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در معماری از منظر نگرش سیستمی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
20 بررسی نقص و جایگاه نرم افزارهای کامپیوتری در فرآیند خلاقه طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 بکارگیری راهکارهای معماری پایدار و ایجاد حس تعلق به مکان در معماری معاصر(نمونه موردی مسکن بومی مناطق سرد و کوهستانی غرب کشور) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 تاثیر چیدمان واحدهای همسایگی بر ارتقای روابط اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
23 تاثیر روانشناسی محیط بر طراحی مراکز دندانپزشکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 تاثیر عوامل محیطی در آموزش وآفرینشگری خلاقیت در در دانشجویان معماری (دانشگاه های میاندوآب) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 تاملی بر معنا و اهمیت زیبایی در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
26 تاملی برصورت ومعناوتجلی آن درمعماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 تبیین راهبردهای طراحی تالار شهر سنندج برپایه رویکرد منطقه گرایی و ارتقاء مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
28 تحلیل رویکردتعاملی جهانی - منطقه ای وراهکارهای تحقق آن درمعماری معاصرایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 تحلیل و بررسی عوامل پایداری در بازارها - نمونه موردی: بازار خوی، بازار قدیمی سنندج، بازار قدیم کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 جایگاه فضاهای تجاری در معماری پایدار (نمونه موردی: کاروانسرای سعد السلطنه، کیخسرو، شاه عباسی آوج، محمدآباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
31 خانه، تصویر ذهنی معنا بخش زندگی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
32 رویکرد مشارکتی در طراحی معماری: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
33 رویکرد نوین ساختارهای تزئینی معماری ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
34 ساماندهی سیمای شهری خیابان فردوسی سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
35 سیر تحولات ورودی معماری خانه های تبریز(اواخر قاجارتا دوره پهلوی اول) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 شاخصه های توسعه پایدار در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
37 طراحی بازارچه مرزی مریوان با بهره گیری از مؤلفه های معماری ملی و بومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
38 طراحی محیط خارجی انواع سکونت گاه های سالمندی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
39 طراحی مرکزرشدوتوسعه اقتصادی بارویکرداقتصادی پایدارمحلی درقالب بازارچه مرزی شهرستان مریوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 طراحی مسکن مناسب سالمندی با رویکرد افزایش استقلال در سالمندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
41 مبانی نظری و الزامات اجرایی توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
42 مطالعات تطبیقی تقابل سنت و مدرنیته در معماری معاصر ایران و ترکیه دوران رضاشاه و آتاتورک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
43 معماری زمینه گرا(آنتی تز مدرنیسم) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
44 معماری: از کالبد تا معنا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
45 معیارها طراحی مجموعه تفریحی رودخانه قشلاق سنندج با رویکردتعامل انسان با طبیعت (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
46 معیارهای زیباشناسانه ورابطه آن باارزیابی ونقد آثار طراحی معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
47 مقایسه تطبیقی آموزش مدرن معماری در کشور ایران و ترکیه تا پایان دهه 07 میلادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
48 منشاء فرهنگی عناصر باغ ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
49 منطقه گرایی در معماری : رویکردی به سوی طلب معنا و احیاء مکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
50 نقدی بر فرآیند طراحی معماری، رهیافتی بر شیوه های تفکر و سازماندهی فضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
51 نقدی بر فرآیند طراحی معماری، رهیافتی بر شیوههای تفکر و سازماندهی فضا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 نقش دل بستگی به مکان در ارتقای روابط اجتماعی در محله ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
53 نقش سازمان دهی فضایی در خارج از بلوک ها در ارتقای روابط اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
54 نقش سازمان دهی فضایی در داخل ساختمان های مسکونی در ارتقای روابط اجتماعی ساکنان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
55 نقش فناوری اطلاعات در آموزش معماری با استفاده از سیستم های جدید (سیستم edx, mooc) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 نقش کیفیت اجزای کالبدی محیط شهر در حضور پذیری و پویایی فضاهای جمعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
57 نقش نمادها و عناصر شاخص معماری در معنی دادن (هویت بخشی و خوانایی) فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
58 نگاهی به کارکرد رنگ ها در شعر توللی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
59 نگاهی به نقاط ضعف و قوت بازارچه های مرزی در توسعه پایدار منطقه ای (نمونه موردی: بازارچه مرزی شهر مریوان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
60 واکاوی بازنمودهویت فرهنگی کردها درفیلم تخته سیاه سمیرامخملباف (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
61 واکاوی فرآیند طراحی معماری،رهیافتی بر شیوههای تفکر و آفرینش فضا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری