دکتر فرخنده جبل عاملی

دکتر فرخنده جبل عاملی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر فرخنده جبل عاملی

Dr. Farkhondeh Jebelameli

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
2 استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 2
3 انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1352-1375 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 15
4 Investigating the Effects of Sanctions on Iran's Economic Conditions Using a Combined Model of Sanctions Intensity and Modified Fuzzy DEMATEL (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 13، شماره: 1
5 Probability of stock price crash and the expected return of stock under sanctions (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی تاثیر یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
7 بررسی همبستگی بانک‌های منتخب با مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) و شناسایی بانک‌های دارای اهمیت سیستمیک با روش ارزش در معرض خطر شرطی و ارزش شیپلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
8 بکارگیری مدل تلفیق تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی ( AHP - DEA ) در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
9 بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه ای در رتبه بندی شعب بانکی: مطالعه موردی بانک صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 18، شماره: 55
10 پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
11 تاثیر اصلاح یارانه بر مصرف حامل انرژی در ایران: مطالعه موردی مصرف بنزین، نفت و گازوئیل (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 81
12 تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 22
13 تاییدی دیگر بر خنثایی پول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 21، شماره: 68
14 تعیین نرخ بازدهی اقتصادی فردی و اجتماعی سرمایه گذاری در دوره های تحصیلات تکمیلی با توجه به افزایش دستمزد اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 5
15 شبیه سازی آثار به کار گیری یورو به جای دلار در مبادلات نفتی (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
16 محاسبه احتمال سقوط سهام با استفاده از شبکه های عصبی پیچیده و بررسی رابطه بین احتمال سقوط سهام و بازده انتظاری سهام در بازار سرمایه ایران(۱۴۰۰-۱۳۸۶) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 9، شماره: 1
17 محاسبه و مقایسه ریسک سیستمیک با استفاده از معیارهای ∆COVaR _DCC و MES و تحلیل تغییرات آن در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ در شبکه بانکی کشور (۱۳۹۸-۱۳۸۸) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 1
18 مقایسه مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران با سایر کشورهای صادرکننده (مطالعه موردی: رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
19 منع فروش استقراضی و آثار آن بر انتخاب پورتفوی بهینه، مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 23، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی مدیریت ریسک در بیمه های خرد برای اقشار آسیب پذیر (دریافت مقاله) سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد»