مجید براتی

 مجید براتی استادیار ،	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مجید براتی

Majid Barati

استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش مهارت جراتمندی در کاهش هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 3
2 ارتباط مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بدنساز با خودکارآمدی و کنترل رفتار درک شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
3 افسردگی در بین دانشجویان ؛ بررسی نقش خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 4
4 بررسی ارتباط بین سواد سلامت با کیفیت زندگی کارکنان شهرستان فامنین: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 3
5 بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتار ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در پرستاران بیمارستانهای لرستان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 4
7 بررسی وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
8 بررسی وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
9 پیش بینی فاکتورهای مرتبط با انجام فعالیت بدنی منظم در دانشجویان با بهره گیری از مدل بزنف (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 3
10 پیشگویی کننده های مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
11 تحلیل باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 1
12 عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای براساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 4
13 فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 4
14 کاربرد مدل بزنف درپیش بینی انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 1، شماره: 3
15 مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری ازمدل فرآیند توسعه یافته موازی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
16 مهارت های ارتباطی شاغلین حرفه های پزشکی شهرستان بهار در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
17 میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 4
18 وضعیت رفتارهای تغذیه ای و عوامل مرتبط با آن در بین زنان باردار شهر تبریز: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of the theory of planned behavior to predict the intention of condom use among male substance abusers covered by substance abuse treatment centers in Hamadan: A descriptive-analytic study (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
2 Effectiveness of the theory-based educational interventions on screening of breast cancer in women: a systematic review and Meta-analysis (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
3 FACTORS ASSOCIATED WITH WATERPIPE SMOKING AMONG MALE ADOLESCENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
4 HIGH RISK BEHAVIORS AND PATTERN OF SUBSTANCE ABUSE AMONG ADDICTED WOMEN (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
5 Investigating Effective Factors on Breast Self-examination Behavior in Iranian Employed of Medical Careers (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 PSYCHOSOCIAL AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF RELAPSE IN DRUG USERS: A SYSTEMATIC REVIEW (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
7 بررسی تاثیر بکارگیری هماهنگی با نیاز بازارهای جهانی،نوآوری محصول در افزایش میزان صادرات شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
8 بررسی تاثیر پوکه ی آتش فشان و متاکائولن برمقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
9 بررسی رفتارهای پر خطر و کیفیت زندگی زنان معتاد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
10 بررسی مقاومت خمشی ملات متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
11 بررسی میزان حمایت اجتماعی درک شده در بین زنان مراجعه کننده به مراکز انجام ماموگرافی شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای سلامت زنان