پروفسور محمدتقی تقوی فرد

پروفسور محمدتقی تقوی فرد استاد

پروفسور محمدتقی تقوی فرد

Prof. Mohammad Taghi Taghavifard

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احتساب نرخ بازگشت سرمایه ROI دوره های تخصصی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
2 ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در زنجیره تامین: مرور سیستماتیک ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 79
3 ارائه الگویی از عوامل موثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 115
4 ارائه روش اصلاح شده کلونی مورچگان جهت حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه به همراه پنجره های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 2
5 ارائه رویکردی استوار به مسئله پیشنهاددهی تولیدکننده برق در بازار رقابتی با معیارهای الزام و امکان فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
6 ارائه مدل ارزیابی استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در هولدینگ ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
7 ارائه مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک به کمک داده کاوی و شبیه سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 2
8 ارائه مدل سلامت نظام مالی به منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
9 ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
10 ارائه ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه های تولید کننده/وارد کننده محصولات تند گردش در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 98
11 ارائه ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 12
12 ارائه یک متد ریاضی جهت حل مسائله مکان یابی - تخصیص چندهدفه با استفاده از روش فوق ابتکاری شبیه سازی تبرید (SA) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
13 ارایه مدل توسعهی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
14 ارایه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستم های اقتصادی - اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 46
15 ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
16 ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 59
17 ارزیابی عملکرد پایدار بانک با استفاده از مدل مطلوبیت چندشاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
18 ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر رضایت شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 50
19 ارزیابی منبع محور مناطق نمونه گردشگری بر اساس مدلهای رقابتمندی مقصدهای گردشگری (TDC) و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 1
20 استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 0
21 استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عمل کرد و افزایش اثربخشی برنامه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
22 افزایش میزان رضایت شهروندان از دستگاه های خودپرداز بانک شهر و کاهش هزینه های اقتصادی بانک با به کارگیری مدل کنترل موجودی شبیه سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 16
23 الگوریتم جدیدی برای تحلیل حساسیت مسیر بحرانی در شبکه های پرت با درنظر گرفتن ریسک های موجود در پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 1
24 الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
25 الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 61
26 الگوی چالش های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک۲.۰) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
27 الگوی چند هدفه تخصیص خدمات بانک به مشتریان خوشه بندی شده (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 2
28 الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه های برتر ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
29 الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
30 الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 9
31 الگوی هوشمندی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 40
32 الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی: بررسی ابعاد محتوایی، فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 4
33 الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
34 الگویی برای مکان یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
35 الگویی برای نظارت مالی در شهرداری های کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 1
36 انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای در دو شرکت بزرگ تولیدی ظروف چینی خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 4
37 اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در دولت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
38 Bank card fraud detection using artificial neural network (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
39 Bank Customer Segmentation Using Data Mining (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
40 Corporate Default Prediction among Tehran Stock Exchange’s Selected Industries (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 2، شماره: 1
41 Design and Development of Decision Support System for Ranking Rapid Prototyping Techniques and Selecting the Best Technique in Automobile Industry (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
42 E-Government ۲.۰: Model of Users, Services, and Communication Styles: Focusing on Developing Countries (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 8، شماره: 7
43 Effective Components on Cash-based Intervention to Affected People by Natural Disasters Using Information and Communication Technology in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 1
44 How to Create Business Value through Information Technology (A Case Study on Automotive Production) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
45 Hybrid credit scoring model using genetic algorithms and fuzzy expert systems Case study: Ghavvamin financial and credit institution (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
46 IT Security Management Implementation Model in Iranian Bank Industry (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
47 Providing a Framework for Reforming Premium Rates of Vehicle Collision Coverage with Using Neural Networks Model (A Case Study of Asia Insurance Company) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
48 Spherical Fuzzy Geometric Programming: A New Approach for System Reliability Assessment (دریافت مقاله) نشریه بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی: نظریه و کاربرد دوره: 6، شماره: 1
49 The convergence between sustainability and reliability in the design of supply chain: a systematic literature review (دریافت مقاله) مجله مهندسی در تحقیقات صنعتی دوره: 4، شماره: 1
50 بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 9
51 برآورد ارزش ویژه مشتری به روش تخمین فاصله ایو زنجیره های مارکف مورد مطالعه شرکت خدمات دهنده اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
52 بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 30
53 بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 4
54 بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بانک شهر شعب غرب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 17
55 بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
56 بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 83
57 بررسی تاثیر گردش اجباری موسسه‎های حسابرسی بر حق‎الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 23، شماره: 3
58 بررسی تاثیر لجستیک الکترونیک در توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
59 بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 34
60 بهبود فرآیند خدمت دهی و کاهش زمان انتظار مشتریان در بانک با رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 22
61 بهینه یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
62 پیش بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
63 پیش بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک ها با استفاده از مدل زنجیره وضعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
64 تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات واسطه ای عوامل سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 12
65 تاثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فعالیت های تسهیم دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
66 تاثیر ویژگی های فردی کارکنان و جو سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرایند خلق دانش سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پاکسان (سهامی عام) ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 3، شماره: 1
67 تاثیر ویژگی های فردی کارکنان و جو سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرایند خلق دانش سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پاکسان (سهامی عام) ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 6، شماره: 2
68 تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 11، شماره: 4
69 تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
70 تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان (ERP)؛ رویکرد مورد کاوی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 12
71 تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
72 تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانکهای خصوصی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 3
73 تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 0
74 تحلیل احساسات مبتنی بر متن کاوی در شبکه اجتماعی توییتر به منظور شناخت تفکر افراد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 34
75 تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
76 تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
77 تحلیل شناختی مدل های ذهنی مدیران در فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
78 تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 4، شماره: 16
79 تدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 4
80 تدوین هستی‌شناسی فاز درک کسب و‌کار پروژه‌های داده‌کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
81 تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
82 تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
83 تعیین استراتژی استوار پیشنهاددهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 3
84 تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 9
85 تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
86 تکرار به یاد ماندنی: نقش تکرار نویسه به عنوان عنصری پیرازبانی در نام تجاری و بازاریابی شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 33
87 توسعه مدل چندهدفه زنجیره تامین با تقاضای تصادفی: رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی و تدوین سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
88 توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسی پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
89 توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تامین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 89
90 چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
91 چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تامین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 10، شماره: 19
92 چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایندتحلیل شبکهای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 39
93 چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش، ناشی از خروج نیروهای دانشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 82
94 چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی ظرفیت برهم‌زنندگی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 3
95 چالش های حوزه ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های نوپای فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 27
96 چهارچوب مفهومی مولفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 78
97 خوشه بندی مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از تراکنش های الکترونیکی و اطلاعات دموگرافیک (مورد مطالعه: بانک رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 2، شماره: 3
98 خوشه بندی مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از تراکنش های الکترونیکی و اطلاعات دموگرافیک (مورد مطالعه: بانک رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 1
99 در جستجوی راهبردهای اثربخش برای بهبود سلامت نظام مالی بانکهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1400، شماره: 56
100 دسته بندی مشتریان حقوقی و پیش بینی توانایی سوددهی آنان با استفاده از ارزش طول عمر مشتری و رویکرد زنجیره مارکوف مورد مطالعه: مشتریان یک بانک خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
101 دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه های خبرگان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
102 رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سهولت کسب و کار در سطح جهان: رهیافت تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 31
103 رایه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل چند معیاره رضایت و تحلیل پوششی دادههای شبکهای سه مرحلهای برای ارزیابی کارایی خدمات شعب بانک ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
104 روش جدید کنترل کارت از طریق ترکیب سیاستهای کنترل تولید (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 1
105 روش های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان صمت در شرایط اپیدمی کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 102
106 رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
107 رویکردی جهت مدیریت و ارتقاء بهره وری در شرکت های صنعتی (شرکت صنعتی آلکار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 4
108 ریسک بتا: شواهدی از تیوری چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 45
109 زمان بندی چند پروژه ای بهینه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و کیفیت در زنجیره تامین ساخت و ساز :الگوریتم ژنتیک ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 61
110 سرمایه اجتماعی و قابلیت های نوآوری در روابط خریدار- تامین کننده: نقش ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 64
111 سلامت همراه؛ الگویی ارتباطی برای پایش کیفیت زندگی و بهبود آن در بیماران دیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 16
112 سنجش آثار کمی تغییر سیاست های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 51
113 سنجش عملکرد بانک ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای( مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 109
114 سنجش کارایی بانکها با استفاده از رهیافت بیزین: مطالعه موردی بانکهای منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 84
115 سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
116 شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 1
117 شناسایی پیشران های کیفیت خدمات دولت سیار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 2
118 شناسایی راهبردهای شکست پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه ریزی فرض بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
119 شناسایی عوامل موثر بر انگیزش انتقال آموزش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت بندی آن با تکنیک فرآیند سلسله مراتب گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 1
120 شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیماری های همه گیر: مطالعه کیفی تحلیل محتوا (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 5
121 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی کسب وکار الکترونیک بر اساس روش بهترین- بدترین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 25
122 شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
123 شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان با استفاده از دیماتل فازی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 4
124 شناسایی و رتبه بندی شاخص های حسابداری خلاقانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
125 شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
126 طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده ازداده کاوی و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 25
127 طراحی الگوی شایستگی های کارکردی دانش آموختگان دکتری دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
128 طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
129 طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
130 طراحی زنجیره تامین چند دوره ای-چندسطحی جهت کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 70
131 طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان بخشی نرمال (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 101
132 طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش بینی خسارت بیمه های آتش سوزی با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 38، شماره: 4
133 طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی با درنظرگرفتن پایداری و تاب آوری تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی دستگاه اکسیژن ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
134 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد پایداری و قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 2، شماره: 1
135 طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
136 طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
137 طراحی مدل کسب وکار پلتفرم های چندوجهی تور و فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 1
138 طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
139 طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
140 عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
141 عوامل موثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 3
142 عوامل موثر بر پیاده سازی طرحهای فناوری اطلاعات سبز با تاکید بر مجازی سازی (مورد مطالعه: شرکت ساپکو) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 35
143 عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
144 کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانالهای ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
145 کاهش متغیرهای کلیدی ارزیابی بانک ها در بستر روش تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 3
146 کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
147 مدل اجرای هوشمند خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 65
148 مدل برندسازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه (مورد مطالعه: شرکت همراه اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 2
149 مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به کارگیری داده کاوی و شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 25
150 مدل پذیرش خدمات الکترونیک سلامت (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 1
151 مدل پیش بینی رفتار خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 4
152 مدل ترکیبی هوشمند تعیین روش مشارکت عمومی- خصوصی صنعت آب و فاضلاب ایران بر مبنای الگوریتم های جمعی درختی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
153 مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت های نوپا با بهره گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 22، شماره: 2
154 مدل توسعه گردشگری فرهنگی در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
155 مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی دسترس پذیری به صورت هم زمان در سیستم های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
156 مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
157 مدل سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب ۳ (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 61
158 مدل قابلیت های رقابتی شرکت با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و ریسک ارتباطات خریدار- تامین کننده (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت آسانسور و پله برقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 1
159 مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 3
160 مدل مبتنی بر بازی وارسازی در بستر شبکه های اجتماعی به منظور شناخت تفکر افراد: مورد مطالعه تاکسی های اینترنتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
161 مدل مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
162 مدل منابع انسانی سبز در صنایع کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
163 مدلسازی شکل گیری نظام نوآوری فناورانه در بخش زیست فناوری ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 1، شماره: 1
164 مدلی برای بخشبندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
165 مدلی برای بلوغ دولت الکترونیک ۲.۰: با تمرکز برکشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
166 مدلی برای بلوغ دولت الکترونیک ۲.۰: با تمرکز برکشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 37
167 مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 21
168 مدلی برای شناسایی معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی از منظر خبرگان حرفه ای (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 2
169 مدلی برای طراحی دوره های آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک چین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 42
170 مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 58
171 مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 1
172 مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 57
173 مقاله پژوهشی: الگوی سازمانهای نظامی آینده با رویکرد دانشبنیان (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
174 مقایسه تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
175 مقایسه تکنیک های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت یافته به منظور مستندسازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 2
176 مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
177 نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 10
178 نقش دانش کاربران در ارزیابی سختی وظیفه درچارچوب بهبود فناوری اطلاعات شرکتی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 104
179 یک مدل جدید DEA شبکه ای فازی با اندازه های امکان و الزام برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ارتباطات شبکه ای و داده های فازی (مطالعه موردی: صنعت برق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 2
180 یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رایانش ابری بر تولید ناخالص داخلی( GDP ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
2 ارائه الگویی از بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی
3 ارائه راهکاری جهت حفظ انسجام دانش واطلاعات درتحقیق و توسعه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 ارائه مدلی جهت افزایش رضایتمندی مشتری با رویکرد هوش تجاری و شش سیگما در سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه یک چارچوب گرافیکی برای پایش یکپارچه ریسک، زمان و هزینه پروژه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 ارائه یک رویکرد جدید در ارزیابی متوازن پروژه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارائه یک مدل جدید چند هدفه فازی به منظور مکان یابی تسهیلات نامطلوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارایه سیستم پیشنهاددهنده برای شناسایی مشتریان ویژه و توسعه خدمات بانکداری اختصاصی آنها با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و تحلیل داده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 ارایه یک مدل جدید در زمان بندی انبارهای متقاطع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
10 ارزیابی تامین کنندگان یک شرکت خودروساز بر اساس معیارهای زنجیره تامین سبز با استفاده از PCA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 ارزیابی ریسک پیاده سازی نظام مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ایزو 31000 (مورد مطالعه: شرکت گاز استان هرمزگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
12 ارزیابی فناوری های جدید در بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل پذیرش فناوری(مورد مطالعه: شعب بانک صادرات استان لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 ارزیابی کیفیت خدمات شرکت مترو تهران بر اساس شاخص های سنجش رضایت شهروند با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 ارزیابی وضعیت مدیریت خدمات فىاوری اطلاعات بر اساس چارچوبً ITIL در بانک صىعت ومعدن (فرایىدهای عملیات خدمت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 استراتژی برنامه ریزی دو سطحی برای انتخاب تامین کننده توسط خریدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 استفاده از تکنولوژی های نوین در سیستم پرداخت کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
18 اندازه گیری پدیده شلاقی در زنجیره تامین سه مرحله ای با بیش از یک محصول با استفاده از اتورگرسیوبرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
19 اولویت بندی عوامل موثر در برون سپاری فناوری اطلاعات بر بستر رایانش ابری به روش بهترین- بدترین در دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه خوارزمی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 Identifying the Factors of Technological Capability Assessment – Case study Pressing parts Manufacturing Department of Iran Khodro1 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
21 Intelligent Quality Assessment Model of News Sites NEWSQUAL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
22 Solving Bi-Objective Fuzzy Project Capital Budgeting Problem as a Multi-Dimensional Knapsack by Fuzzy 0-1 Programming (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 بررسی آمادگی سازمانی برای پذیرش و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
24 بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
25 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت نیروی انسانی شرکت سایپا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
26 بررسی تاثیرات اینترنت اشیا بر کسب و کارها با نگاهی بر تاثیرات اقتصادی آن ها (مطالعه موردی مودم UTEL شرکت مخابراتی ارگ جدید) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
27 بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های کوچک و متوسط استان زنجان در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
28 بررسی ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر در کشورهای در حال توسعه با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
29 بررسی نقش فناوری اطلاعات در معماری سازمانی و مورد کاوی پروژه ICTMP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
30 بکارگیری سیستم مدیریت اسناد در تصمیم گیری و مشارکت در فرآیندهای صنعتی شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
31 بهبود فرآیند خدمت دهی در بانک با رویکرد شبیه سازی و سناریوسازی (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
32 بهبود فرایند های درمانی در بیمارستان با بکارگیری شبیه سازی و تیوری صف (مورد مطالعه: بخش اورژانس بیمارستان هاشمی نژاد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
33 پایش پروفایل های خطی ساده چند متغیره در فاز 2 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
34 پایش پروفایلهای خطی ساده چندمتغیره در فاز 1 و نقش خودهمبستگی در آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
35 پذیرش یا عدم پذیرش خدمات نوآورانه توسط مشتریان با استفاده از مدل باینری لوجیت (مورد مطالعه : همراه بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
36 تبیین و تحلیل ایمنی صنعتی به منظور پیشگیری و کنترل ریسک ها و مخاطرات (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
37 تبیین همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان در بیمارستان های تامین اجتماعی استان زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم انسانی و مدیریت
38 تبیین همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان زنجان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
39 تحلیل تاخیر پروژه ها با در نظر گرفتن پرداخت های مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
40 تعیین سطح موجودی بهینه در یک زنجیره عرضه سه سطحی با تقاضای پواسن و زمان تدارک قطعی و کمبود در خرده فروش و انبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
41 تقلب در بانکداری الکترونیکی در ایران و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
42 جمع سپاری مالی ،اهداف، فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
43 چارچوبی برای اولویت بندی استراتژی های نیازهای رقابتی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی:شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو ایسیکو) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
44 حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از طریق پیاده سازی طرح های فناوری اطلاعات سبز در سازمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
45 خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان بانک بکمک مدل RFM-LD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
46 رابطه بین تداوم استفاده از متدولوژی چابک و انگیزه تیم های توسعه نرم افزار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
47 رابطه بین تداوم استفاده از متدولوژی چابک و خود کنترلی تیم های توسعه نرم افزار(مورد مطالعه : شرکت نرم افزاری کسرا ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
48 رتبه بندی استراتژی ها بر اساس تأمین نیازهای رقابتی با استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی مطالعه موردی:شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو ایسیکو (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
49 رویکردی جدید برای تصمیم گیری گروهی بر اساس روش بهترین-بدترین ساده شده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
50 سبک رهبری براساس سطح بلوغ وآمادگی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
51 سنجش آمادگی استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (مطالعه موردی: بانک ملی ایران استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
52 سنجش میزان آمادگی و راهکار های تدوین نظام مدیریت دانش در شرکت بیمه سامان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
53 سیستم هوشمند گروه بندی تبلیغات با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
54 شناسایی الگوی روابط علی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM با رویکرد BSC و تکنیک Dematel فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
55 شناسایی شاخص های ارزیابی قابلیت فناورانه تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
56 شناسایی عوامل موثر بر رابطه های "بانکی شرکتی" شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
57 شناسایی متدولوژی های رایج توسعه سیستم های اطلاعاتی در ایران و دستیابی به تاخیر زمانی آن نسبت به سایر نقاط جهان و یافتن عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: شرکتهای توسعه سیستم اطلاعاتی عضو شورای انفورماتیک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
58 شناسایی و ارزیابی کلید واژه های اثرگذار در حوزه مدیریت داده های عظیم 1با استفاده از الگوریتم های قواعد وابستگی و متن کاوی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
59 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار موفقیتآمیز مدیریت ارتباط با مشتریCRM مطالعه ای بر شرکت خودرو سازی سایپا شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
60 شناسایی و رتبه بندی چالش های تاثیر گذار بر امنیت سیستم های پردازش ابری و راهکارهای مقابله با آن ها (مورد مطالعه: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
61 شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر رضایتمندی کاربران آموزش الکترونیک با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
62 شناسایی ویژگی های برتر هتل های چهار و پنج ستاره منتخب گردشگر پذیر اروپا با استفاده از متن کاوی بر روی نظریات مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
63 طراحی الگوی جدیدی جهت اعتبارسنجی مشتریان به کمک روش های داده کاوی و هزینه یابی برمبنای فعالیت(مطالعه موردی: بانک شهر) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
64 طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری (بانک صادرات ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
65 طراحی سیستم تحلیل آینده نگر برای ارزیابی و پیش بینی عملکرد بانکداری بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
66 طراحی مجدد محیط و فرآیندها جهت افزایش ایمنی و بهره وری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
67 طراحی مدلی به منظور بخش بندی مشتریان در صنعت آشامیدنی بر اساس مدل RFM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
68 طراحی یک مدل موجودی در زنجیره تامین معکوس با بازسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
69 عوامل موثر بر اعتماد مشتریان حقیقی بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
70 عوامل موثر بر بکارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رتبه بندی آنها موردمطالعه : یکی از بانکهای دولتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
71 عوامل موثر بر پذیرش بیت کوین با استفاده از مدل UTAUT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
72 عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک مهر اقتصاد(مورد مطالعه: بانک های استان های منتخب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
73 عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی
74 کاربرد ابزار نقشه جریان ارزش در کاهش اتلاف تولید صنعت لوازم خانگی - مورد مطالعه: شرکت تولیدی تکران مبرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
75 کاهش تلفات تولید در صنعت لوازم خانگی: مطالعه موردی بکارگیری VSM بر پایه شبیه سازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
76 مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
77 مدل موجودی زنجیره تامین معکوس با بازتولید برای چرخه ی محصول پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
78 مدلی برای توانمندسازی کارکنان سازمان (مورد مطالعه : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
79 مدلی جهت پیش بینی و تبیین سیاست های بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
80 مدیریت نگهداری و تعمیرات خط تولید سرسیلندر با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
81 مدیریت نگهداری و تعمیرات خط تولید سیلندر با استفاده از داده کاوی وFMEA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
82 مروری بر شکست وموفقیت سیستم های اطلاعات بیمارستان (HIS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
83 مطالعه مدل زنجیره تامین معکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
84 معرفی ابعاد ی کارکزد ای حاکمیت الکترونیک ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
85 مکان بابی ایستگاههای سوختگیری CNG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران