دکتر سید مهدی سمایی

دکتر سید مهدی سمایی دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر سید مهدی سمایی

Dr. Mahdi Samaei

دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی معادل های انگلیسی در فارسی: بررسی موردی واژه های مصوب فرهنگستان سوم از دیدگاه معیارسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 13، شماره: 26
2 بررسی زبا ن شناختی خودرونوشته های تهران و اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
3 بررسی و توصیف خطاهای املایی دانش آموزان پایه دوم دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 2
4 تحلیل فرایند سرمدخل گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ سخن و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
5 تعیین مقوله دستوری واژگان چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
6 شناسایی ویژگی های نحوی زبان ارتباط علمی در آثار علمی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 4