محمود حیدری

 محمود حیدری استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

محمود حیدری

Mahmood Heidari

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمان شهر در اندیشه فروغ فرخزاد و نازک الملایکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 8
2 آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
3 اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش گوش‎دادن احترام‎آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
5 اثربخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بستهآموزشی آموزش هنر، حامی کودک نوآور بر افزایش خلاقیت کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
6 باورهاوحالت فراشناختی،بازدارنده یاتسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 7
7 باورهاوحالت فراشناختی،بازدارنده یاتسهیل کننده نگرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی تطبیقی صبغه اشرافی شعر عنصری و ابن معتز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 15
9 بررسی رابطه سبک های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی مبانی سورریالیسم در داستان الشحاذ اثر نجیب محفوظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 10
11 برون سپاری خدمات بیمارستانی: درس های یک تجربه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 1، شماره: 1
12 پیش بینی اهما لکاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
13 پیشبینی اهمال کاری تحصیلی براساس مولفه های خودتنظیمی در دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
14 تحول بازنمایی دلبستگی و حساسیت مادرانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
15 تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 26
16 حافظه تاریخچه شخصی و طرحواره های اولیه در کودکان آزاردیده: پیش بینی کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
17 رابطه بین خودناتوان سازی و حرمت خود ناپایدار: نقش واسطه ای ترس از ارزیابی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
18 رابطه ساختاری کمال گرایی، خودکارآمدی، جهت گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
19 رابطه عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 29
20 روانکاوی ذهنت ادبی عرب در توصیف شعب بوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 5
21 ساخت بسته آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال کاری تحصیلی وبررسی اثربخشی آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 12
22 شهر و روستا در شعر نیما یوشیج و بدر شاکرالسیاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 28
23 کاربرد نمونه بردار تله سوزنی حاوی جاذب پلی دی متیل سیلوکسان جهت تعیین مقدار تترا کلرید کربن و تری کلرو اتیلن موجود در هوا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
24 مدل یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
25 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
26 نقش خودنظم دهی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 40
27 نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی دردختران و پسران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریسک فرآیند های بالینی بخش اورژانس با روش تحلیل حالات واثرات خطا (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 استراتژی اسرائیل در سایه طرح آمریکا (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
3 اندازه گیری و ارزیابی مواجهه با صدا و تهیه نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار GIS در یکی از صنایع تولید قطعات و ماشین آلات ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
4 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ایمنی (Safety-KAP) در بین آتش نشانان واحدهای عملیاتی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
5 بررسی ادراک ریسک و ارزیابی نرخ و عوامل بروز رفتار ناایمن در بین آتش نشانان واحدهای عملیاتی تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
6 بررسی استرس شغلی و تعهدسازمانی و رابطه ی آنها، دربین کارکنان یک کارخانه داروسازی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 بررسی استقرار شهرکهای اقماری در راستای استفاده بهینه از انرژی های تجدید پذیر (نمونه موردی : شهرکهای اقماری شهر بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 بررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی - نظارتی والدین دروضعیت های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه
9 بررسی مسائل و مشکلات ارگونومیکی کارکنان شاغل در یکی از کتابخانه ها و مرکز اسناد کشور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
10 بررسی مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به عوامل جغرافیایی در راستای توسعه پایدارشهری (نمونه موردی:شهرک های صنعتی شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
11 بررسی وضعیت بدنی کارگران در یکی از صنایع تولید قطعات و ماشین آلات با استفاده از روش های REBA ، ROSA و شاخص کلیدی (KIM) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
12 پیش بینی نارسایی کبدی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
13 پیشبینی صفت بهوشیاری بر اساس آزار دوران کودکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
14 تاثیر بکارگیری مهاربند کمانش ناپذیر بر رفتار لرزهایی قابهای مهاربندی واگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 تاثیر درد مزمن و منبع کنترل بر مهارت های فرزندپروی در مادران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
16 تأثیر سطوح کود ورمی کمپوست و نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
17 تحلیلی بر مکان یابی شرکتهای مسکونی شهر بجنورد با توجه به معیارهای جغرافیایی (با رویکرد پدافند غیرعامل) و انرژی های تجدید پذیر، توسط (AHP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
18 تحلیلی بر مکان یابی شرکتهای مسکونی شهر بجنورد با توجه به معیارهای جغرافیایی (با رویکرد پدافند غیرعامل) و انرژی های تجدید پذیر، توسط (AHP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
19 تفاوت های جنسی در توانمندی های منش نوجوانان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
20 جایگاه نظام راهنمایی و مشاوره شغلی در مراکز خدمات اشتغال (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
21 دفاع غیر عامل و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
22 رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اهداف پیشرفت با گرایش نوازندگان به انواع موسیقی ایرانی و غربی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی
23 رابطه ی ادراک از شیوه ی فرزند پروری و خودکارآمدی با نوع خودناتوان سازی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
24 سنجش میزان بیوآئروسل های باکتریایی و قارچی در هوای آزاد و محیط داخل سرای سالمندان شهر رشت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
25 سنجش و ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی در یکی از صنایع تولید قطعات و ماشین آلات با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
26 غربت ( نوستالژی ) اجتماعی در آینه ی اشعار فروغ فرخزاد و نازک الملایکه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی
27 کار و تولید از نگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
28 کاربرد جاذب کامپوزیت سیلیکاته هیدروکسی فولرن برای نمونه برداری از هالوتان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
29 کاربرد روش میکرو استخراج مایع مایع پخش شونده با استفاده از حلال آلی منجمد شده شناور (DLLME-SFOD) برای تعیین مقدار فلز کادمیوم در نمونه های بیولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
30 کاربردجاذب کامپوزیت سیلیکاته نانولوله کربنی چند دیواره برای نمونه برداری هالوتان در هوا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
31 موانع اجرای سیاست عقد قرار داد برای خرید خدمات از بخش خصوصی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
32 مهارت های فرزند پروری در مادران مبتلا به درد مزمن در مقایسه با مادران فاقد درد مزمن و ارتباط آن با شدت درد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
33 نقش بدتنظیمی هیجانی مولفه های آن در پیش بینی تحمل پریشانی افراد دارای نشانگان اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
34 نیاز نوجوان ایرانی در رابطه با والدین: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان