محمد طالبی

 محمد طالبی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

محمد طالبی

Mohammad Talebi

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویتبندی خصوصیات عملیاتی آن متناسب با نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 9، شماره: 1
2 الگوسازی روابط ساختاری عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 77
3 امکان سنجی فقهی قراردادهای مشتقه آب وهوا با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 37
4 Evaluation of Pre- and Post-operative Hemoglobin in Patients with Maxillofacial Injuries (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 3، شماره: 4
5 Status, Restrictions and Suggested Approaches in Wastewater Management in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 14
8 بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 13
9 به کارگیری اسناد خزانه اسلامی در بازار بین بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
10 تحلیل تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر عدم موفقیت نظام بانکداری بدون ربا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 32
11 رتبه بندی معیارهای انتخاب سهام از منظر سرمایه گذاران نهادی (رویکرد تحلیل شبکه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 4
12 ریشه یابی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
13 شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 11
14 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر چالش های نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 3
15 شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 9، شماره: 18
16 مقدمه ای بر پارادایم جایگزین برای پارادایم عقود معینه در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Automatic Road Extraction from Airborne LiDAR Data in Urban Area (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 ادبیات انقلاب اسلامی در آیینه ی کتب درسی دبیرستان و مخاطبان آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
3 ارایه الگوی تقنینی برای نظام بیمه سپرده در ایران (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
4 ارایه مدل نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک برای نهادهای ضمانت سپرده (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
5 امکان سنجی فقهی قراردادهای مشتقه آب و هوا با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چند مرحله ای (دریافت مقاله) سومین همایش مالی اسلامی
6 Water Curtain Design using Numerical Simulation for Offshore Rigs in South Pars Field Development (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
7 بانکداری اخلاقی: بررسی نقاط مشترک و تمایز آن با بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی
8 بررسی ارتباط متوسط دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سطح عملکرد آن شرکت ها و ارزیابی عقلانیت واکنش بازار در مقابل حباب موجود در شاخص عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی رابطه ساختار نظام ضمانت سپرده کشورهای منتخب با درجه ثبات مالی آنها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
10 بررسی سازوکار اجرایی قراردادهای مشتقه آب و هوا، ابزاری جهت پوشش ریسک بلایای طبیعی در صنعت کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش مالی اسلامی
11 تشخیص ناهنجاری در شبکه ی پیچیده تراکنشهای بانکی با رویکرد بدون نظارت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
12 سرمایه گذاری خطرپذیری فرصتی نو پیش روس نظام تامین مالی اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
13 سرمایه گذاری خطرپذیری فرصتی نو پیش روی نظام تامین مالی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
14 سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
15 طراحی سیستم هشدار زودهنگام ورشکستگی در نظام بانکی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
16 نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد Resolution): رکن غایب شبکه ثبات مالی در ایران (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
17 نقدی بر رو ش شناسی پایان نامه ها در حوزه اسلامی سازی علوم انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
18 واکاوی تحولات تجارب معماری تنظیم گری نظارت بخش مالی در جهان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی