دکتر سعید علیائی

دکتر سعید علیائی معاون پژوهش و فناوری -رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر سعید علیائی

Dr. Saeed Olyaee

معاون پژوهش و فناوری -رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مبتنی بر نرم افزار دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از کریستال های فوتونی دو بعدی و ارائه سرفصل آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
2 آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه هایاندازه گیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
3 Modeling of measurement error in refractive index determination of fuel cell using neural network and genetic algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی و تحلیل عددی اثر اندازه، فاصله، موقعیت و ترکیب نانوساختارهای پلاسمونی بر روی جذب سلول‏های خورشیدی پروسکایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی و شبیه سازی تاثیر ضریب شکست محیط بر روی سلول خورشیدی سیلیکونی آمورف پلاسمونی حاوی نانوصفحه ریبونی نقره (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 8، شماره: 2
6 تحلیل و شبیه سازی تاثیر ابعاد نانوذره ریبونی نقره و تغییرات ضریب شکست محیط بر روی بازدهی سلول خورشیدی سیلیکونی آمورف پلاسمونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 7، شماره: 1
7 جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 3، شماره: 1
8 خطی سازی پاسخ آشکارساز نوری تعیین موقعیت چهارربعی به کمک شبکه های عصبی RBF و MLP (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 2، شماره: 3
9 طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 4
10 طراحی دی مالتی پلکسر نوری دو کاناله مبتنی بر نانوتشدیدگر حلقوی کریستال فوتونی دو بعدی با همشنوایی بسیار کم و ضریب کیفیت بالا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 4
11 طراحی گیت منطقی AND تمام نوری مبتنی بر بلور فوتونی با ابعاد بسیار کم و مناسب برای مدارهای مجتمع نوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 6، شماره: 2
12 طراحی مدار تعیین موقعیت بر مبنای آشکارساز نوری اثر جانبی به روش تاخیر زمانی و مقایسه آن با روش اختلاف ولتاژ (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 2، شماره: 2
13 طراحی و شبیه سازی حسگر نانوجابه جایی بر اساس ساختار بلور فوتونی دو بعدی با ساختار مثلثی برای تغییرات جابه جایی تا 20 نانومتر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 2
14 طراحی و مدل سازی حسگر زیستی مبتنی بر نانو تشدیدگر کریستال فوتونی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
15 طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی بخش های الکترونیک تداخل سنج سوپرهتروداین (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 4، شماره: 1
16 مدلسازى فیبر کریستال فوتونى شاخص هدایت شده با پاشیدگى رنگى و اثرات غیرخطى کم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid Genetic Algorithm-Neural Network for Modeling of Periodic Nonlinearity in Three-Longitudinal-Mode Laser Heterodyne Interferometer (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Novel Multi-Channel Photonic Crystal Waveguide Biosensor (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 Analysis Terminologies used in Field of E-Learning with their Persian Translation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
4 استخراج سیگنال مادون قرمز موقعیت هدف با استفاده از الگوی لاول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 افزایش دقت در اندازهگیری ضریب شکست محلول پیل سوختی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
6 Comparison of Hybrid DCO-OFDM-PWM and DCOOFDM-PPM Schemes in Cellular Channel (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
7 Low crosstalk and low insertion loss 43-channel AWG Demultiplexer (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
8 Refractive Index Determination in Fuel Cells by using Laser Heterodyne Interferometer (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
9 بررسی عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارزیابی محتوای الکترونیکی تولید شده در راستای استفاده بیشینه از واژگان فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
10 بهبود پارامترهای الکتریکی سلول خورشیدی با استفاده از بلور فوتونی تک بعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
11 تعیین ضریب شکست غشای پیل سوختی با تداخل سنج سوپرهتروداین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
12 حذف مسیرسیگنال مرجع درسامانه نانومترولوژی سوپرهتروداین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
13 حسگرنانوجابجایی براساس ساختارکریستال فوتونی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
14 خطای غیر خطی ناشی از صفحات زبع طول موج در اندازه گیری نانو جابجایی های خطی در یک اندکدر لیزری با تحلیل ماتریس جونز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
15 شبیه سازی تفکیک کور منابع در آشکار ساز نوری تعیین موقیعت چهار ربعی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
16 شبیه سازی و تحلیل تاثیر نانوذرات کروی بر جذب سلول خورشیدی لایه نازک سیلیکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
17 شبیه سازی و تحلیل تاثیر نانوذرات مکعبی و کروی بر جذب سلول خورشیدی لایه نازک سیلیکون گرافن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
18 طراحی سیستم اندازه گیری جابجایی های نانومتری در سرعتهای بالا با استفاده از کاواک لیزرHe-Ne پایدار شده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 طراحی سیستم کنترلی فازی لیزر 2CO برای کاربردهای چشم پزشکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
20 طراحی گیت های منطقی تمام نوری NOT و XOR با نرخ وضوح بالا و بر اساس تداخل درکریستال های فوتونی دو بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
21 طراحی مخلوط کننده متعادل دوگانه CMOS برای سامانه تداخلسنج لیزری سوپرهتروداین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
22 طراحی و تحلیل مدل فرکانس - مسیر در تداخل سنجهای هتروداین دو مود و سوپرهتروداین سه مود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
23 طراحی و ساخت مدلی جدید از میکروفون نوری مستقل از فنآوری ساخت ممبران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
24 طراحی یک بیوحسگر جدید مبتنی بر موجبر و تشدیدگر کریستال فوتونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
25 مدل سازی دوسامانه نانومترولوژی برمبنای روش فرکانس - مسیر (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
26 مقایسه کلیدزنی نوری با ساختارهای فانو و لورنتزین مبتنی بر کریستال فوتونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران