دکتر حمید خدایی

دکتر حمید خدایی هیات علمی دانشگاه ملایر

دکتر حمید خدایی

Dr. Hamid Khodaei

هیات علمی دانشگاه ملایر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.