داود منظور

 داود منظور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

داود منظور

Davoud Manzor

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سیاست های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی: مطالعه ی موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
2 ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گازطبیعی فشرده CNG درناوگان اتوبوسرانی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
4 اولویت بندی نیروگاه های تولید برق در ایران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 14
5 تحلیل اثر تحولات جمعیتی بر بازار کار ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
6 تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی ایجاد سامانه تولید همزمان برق و حرارت (برودت) درمجاورت بویلر بازیافت کیش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
2 الزامات فنی بیمه الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی
3 اوپک: فرصتها وتهدیدها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
4 بررسی علل کاهش وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی و راهکارهای بهبود آن در شرکت برق منطقه ای هرمزگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
5 بورس نفتی ایران: ضرورت ها، منافع، راهکارها و استراتژی ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
6 بهبود عملکرد صنایع برق دولتی : راهکارها و تجربه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
7 بهینه یابی مبادلات برق میان ایران و ترکیه با اعمال مدل غیرخطی برای هزینه تولید: تحلیل کوتاه مدت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
8 پیش بینی قیمت برق در بازار برق رقابتی ایران با رویکرد مدلهای سری زمانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
9 تسطیح منحنی های بار ایران و ترکیه با بهینه یابی مبادلات برق بین دو کشور در ساعات اوج بار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
10 چارچوبی برای سیاست گذاری تحقیق و توسعه ی انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
11 روابط بخش برق با سایر بخشهای اقتصادی : تحلیل داده- ستاده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
12 روش شناسی الگو سازی تقاضای انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
13 رهیافتی اسلامی به تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
14 سیاستهای کوتاه مدت و بلندمدت آژانس بینالمللی انرژی : درسهایی برای ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
15 کشش های تقاضای انرژی و تأثیر قیمتهای انرژی در هزینه های تولید صنعت نساجی کشور: رویکرد داده های تابلویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
16 مدل سازی تقاضای انرژی الکتریکی در کشور با رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
17 معیارهای اولویت بندی فناوری های نیروگاهی با تاکید برشاخص های زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست