دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری

Dr. Hosein Akbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی های بقا در شرایط فقر، در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 1
2 بررسی تاثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی دیدگاه غرفه داران از کیفیت امکانات و خدمات رفاهی در پایانه های مسافربری برون شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 5
4 بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 3
5 بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 73
6 بررسی مکانیسم های تاثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه اقتصادی: یک مطالعه طولی- ملی (۱۹۹۰-۲۰۱۴) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
9 برساخت معنایی طرد اجتماعی در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 2
10 تاملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
11 تأثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستانی: موردپژوهی نتایج تأثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 52، شماره: 4
12 تحلیل جامعه شناختی اقتصاد غیررسمی در حاشیه شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 2
13 تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان ها در ساختار سیاسی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
14 تعیین کننده های اجتماعی موثر بر رفتار تشخیصی بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 15، شماره: 3
15 جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 12
16 حک شدگی اجتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
17 رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 7، شماره: 14
18 رسانه و مصرف گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 4، شماره: 2
19 روسپی گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
20 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
21 عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی ۱۰۰ کشور مبدا) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 72
22 عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
23 فراتحلیل پژوهش های سبک زندگی با تاکید بر میزان اثرپذیری از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان (بازه زمانی 1396 1380) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
24 فردگرایی در بازی های تلفن همراه؛ یک تحلیل نشانه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 1
25 مطالعه بسترهای اجتماعی ابتلا به اچ آی وی/ایدز با استفاده از استراتژی نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 2
26 مطالعه تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل موثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
27 نظام ترجیحات شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
28 نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوهای استفاده از فضای مجازی و ادراک از هویت (خود) در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
2 امکان سنجی احداث مجتمع های ایستگاهی در مجاورت ایستگاه های قطار شهری مبتنی بر نظریه TOD (نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 بررسی جامعه شناختی دایره همسرگزینی دختران در ارتباط با فضای مجازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
4 تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 روش تحلیل شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
7 شبکه های اجتماعی و کاریابی مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 عوامل اجتماعی موثر برگرایش به روابط خارج از زندگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
9 کاربرد تفکر سیستمی در آموزش آسیب ها و مسائل اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
10 مروری بر جهان های مجازی با هدف ارتقای سبک زندگی ، نظم و امنیت (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
11 مطالعه کیفی نقش خانواده در تاخیر ازدواج دختران در آستانه تجرد قطعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
12 مطالعه کیفی وضعیت دایره همسرگزینی دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
13 معیارهای بازآفرینی نظام ارتباطی محلات سنتی باتاکید برطراحی مراکزمحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهای برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی؛ مورد مطالعه: سامانه شبکه هوشمند تحقیقات اجتماعی (شهتا) (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران