دکتر سید علیرضا آشفته

دکتر سید علیرضا آشفته مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

دکتر سید علیرضا آشفته

Dr. َAlireza Ashofteh

مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Geophysical Exploration Studies of Additional Structures of Phase 12 of South Pars Gas (Tombak Region) (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 2، شماره: 2
2 Geotechnical & Foundation Engineering Studies of Additional Structures of Ssaluyeh (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 3، شماره: 2
3 Sedimentology and Sedimentary Environment of Mobarak Formation in Haraz area – Mobarakabad village, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه روشهای تصفیه محیط دوره: 1، شماره: 3
4 The potential sources of Bauxite in PirMishi Tash, Semnan province, northern Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Area exploration Takhte Soleiman based on geophysical and satellite imagery (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 آشنایی با ویژگی های واحدهای زمین شناسی مهندسی بستر طول محور قطار شهری شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و فضاهای شهری پایدار
3 آمایش سرزمین و نابرابری های منطقه ای در ایران با تکیه بر اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
4 اثرات زیست محیطی بالقوه استخراج لیتیوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
5 اثرات زیست محیطی و ژیوشیمی طلای تویستان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست انسانی
6 اثرات زیستمحیطی و ژئوشیمی سرب و روی معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن
7 ارائه راهکارهای موثر در ایمن سازی گود ناشی از عملیات حفاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران
8 ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن متروکه با استفاده از ژئوشیمی و زمین آمار (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
9 ارزیابی تاثیر تجهیزات حفاظت فردی بر کاهش خطرات موجود در کارگاه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست
10 ارزیابی روش های تعیین ریسک نشست ناشی از تونل سازی در محیط های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
11 ارزیابی روشهای تعیین ریسک نشست ناشی از تونلسازی در محیط های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
12 ارزیابی عوامل ژئومورفولوژیکی و تحلیل پایداری پهنه لغزشی روستای پوروا شهرستان نکا استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
13 ارزیابی عوامل ژئومورفولوژیکی و تحلیل پایداری پهنه لغزشی روستای پوروا شهرستان نکا استان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
14 استفاده از ابزارهای رفتارسنجی نوین در نگهداری خطوط ریلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان
15 الزامات صدور مجوزهای عملیات پرمخاطره در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
16 امکان سنجی استفاده از آب مغناطیسی در تولید تراورس های بتنی پیش تنیده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان
17 انرژی پاک و تجدیدپذیر در فعالیت های معدنی: فرصت ها، رویکردها و چالش ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
18 Environmental Evaluation of Tash bauxite mine in Semnan Province, Northern Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو
19 Facies and sedimentary environment of cretaceous units at north west of Dihuk – Tabas region(Shotori mountain range) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 Landslide hazard zonation studies of Asaluyeh region using AHP and Fuzzy Logic Methods (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
21 بازسازی معادن متروکه با کمک ابزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 برآورد میزان بار رسوب دامغان رود در اثر احداث سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
23 برآورد میزان بار رسوب در مخزن ایستگاه سیرا ورودی سد امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
24 برآورد میزان بار رسوب در مخزن سد دهستان پشتکوه (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
25 برآورد میزان بار رسوب رودخانه اولنگ در اثر احداث سازههای هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
26 بررسی پتانسیل های فلزی محدوده بیدخان با استفاده از ژئوشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
27 بررسی تاثیر عوامل موثر بر عمل آوری بتن سخت شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
28 بررسی حفاری با استفاده از TBM و راهکارهایی از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی تونل نیایش تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی شاخص های موثر در حرکت به سمت معنویت حقیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)
30 بررسی عوامل موثر آلاینده های هوا و تاثیر آن بر ناپایداری کیفیت هوا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
31 بررسی مخاطرات بهداشتی و اصول ایمنی در کارگاه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست
32 بررسی مصالح قرضه طرح احداث واگن خانه جدید راه آهن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
33 بررسی و ارزیابی معیارها و اصول مبانی اخلاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)
34 پتانسیل یابی معدنی عناصر فلزی و غیر فلزی با استفاده از GIS در منطقه فردوس خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
35 پتانسیل یابی مناطق کانیزایی بوکسیت کلاته ملا دامغان واقع در پهنه البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
36 پدافند غیر عامل راهی برای مقابله تهدیدات مخرب سازه های زیرزمینی (با نگرش اقتصاد مقاومتی) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی
37 پیزومتر کردن گمانه به روش کاساگرانده در ایستگاه میدان صنعت از خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
38 تحلیل پایداری پهنه لغزشی روستای ولامده شهرستان نکا استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار
39 تحلیل پایداری دامنه واش باغ شهر آلاشت استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست
40 تحلیل پایداری و قابلیت اعتماد شیب دیواره های معدن سطحی چغارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرب و روی ایران
41 تحلیل خطر زمین‌لرزه و طیف طراحی مصلی امام خمینی (ره) تهران (دریافت مقاله) نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
42 تحلیل سیستم تهویه زیرزمینی باتکنولوژی گازردیاب وcfd (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
43 تحلیل هزینه - فایده اقتصادی در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
44 توسعه معدن با مدیریت جهادی، راهکار برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
45 رسوب شناسی ماسه های ساحلی با روش ترسیمی و لحظهای (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
46 زمین شناسی اقتصادی محدوده اکتشافی مس چاه موسی، غرب طرود واقع در استان سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
47 زمین شناسی اقتصادی و ارزیابی ذخیره در محدوده کانسار مس اویرک الموت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
48 زمین شناسی مهندسی احداث مجتمع ساختمانی برج بهمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
49 زمینشناسی مهندسی احداث مجتمع تولید پلیاتیلن سنگین پتروشیمی دهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
50 صنعت انرژی خورشیدی راهی برای اشتغال معدنچیان بیکار زغال سنگ کوچک سازی صنعت زغال سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
51 عملیات ژئوفیزیک محدوده اکتشافی مس چاه موسی، غرب طرود واقع در استان سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
52 عملیات طزاحی و اجزای حفاظت از گودبرداری مجتمع اداری - تجاری باران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 کانسارهای بزرگ و غول پیکر عناصر نادر خاکی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
54 مدل سازی سه بعدی داده های اکتشافی معدن بوکسیت شیرین چشمه، شمال شرق سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
55 مدیریت اضطراری در کارگاه ها و پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران
56 مروری بر توانایی ردیابی فرآیندهای تشکیل خاک های نادر (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
57 مطالعات بافتی، پتروگرافی، توالی چینه شناسی و تعیین خاستگاه کانسار بوکسیت تاش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
58 مطالعات بستر طول محور قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
59 مطالعات زمین شناسی مسیر تونل کمکی کانال ابوذر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار
60 مطالعات زمین لغزش روستای گوگرد در محدوده شهرستان خوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
61 مطالعات زمین لغزش وتثبیت زمین درمحدوده شهرک طالقانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
62 مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی سازه‌های جنبی مجتمع فولاد قائنات (دریافت مقاله) نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
63 مطالعات ژئوفیزیک به روش IP & RS در محدوده کانسار مس اویرک _الموت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
64 مطالعات ژئوفیزیک به روش مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در محدوده کانسار مس اویرک – الموت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
65 مطالعات منابع قرضه طرح احداث جاده مرند- ایواوغلی در محدوده شهرستان مرند (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
66 مطالعات مهندسی پی و مقاومت مصالح طرح بهسازی لرزه ای پل بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
67 مطالعه ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، پل رسالت واقع در تقاطع بزرگراه رسالت و بزرگراه مدرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
68 مطالعه ماکروسکوپی سنگدانهها برای ساخت بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
69 معرفی مناطق امیدبخش معدنی با استفاده از ژئوشیمی و زمین آمار در محدوده زیرآب – سوادکوه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
70 مقایسه تاثیر متقابل فیلتر Majority و Boundary clean به منظور شناسایی گسل ها در منطقه حجت آباد نائین با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست
71 مکان یابی زمین لغزش و استقرار روستاهای گلی و عرب در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
72 مکانیابی زمینلغزش زمینهای کمرود و شورمست در شهرک خطیرکوه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران‌های طبیعی
73 مهندسی پی و مقاومت مصالح طرح بهسازی لرزه ای پل مطهری واقع در تقاطع بزرگراه مدرس و خیابان مطهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
74 نتایج ویژگی های واحدهای زمین شناسی مهندسی مونوریل کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری