سکینه بیگی

 سکینه بیگی

سکینه بیگی

Sakineh Beygi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهبود نتایج درمان ناباروری با استفاده از روش های آماری و داده کاوی: مقاله مروری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 بهینه سازی سیستم های k-out-of-n با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 بیشینه سازی مطلوبیت زمان بندی درس های دانشگاهی با رویکرد تجزیه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 تعیین روابط میان مولفه های مدیریتی سازمان با تاکید بر مهندسی یکپارچگی سازمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
5 شبهینه سازی قابلیت اطمینان هزینه در سیستم های موازی تعمیرپذیر با نرخ شکست وانی شکل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
6 مسیریابی انتقال اضطراری افراد سالم در شرایط بحرانی با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 نقش اخلاق در تعالی سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع