دکتر علی رمضانی

دکتر علی رمضانی استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.

دکتر علی رمضانی

Dr. Ali Ramezani

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.