عبدالعباس جعفری

 عبدالعباس جعفری دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز

عبدالعباس جعفری

Abdolabbas Jafari

دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امکان به کارگیری روش پردازش تصاویر دیجیتال جهت تشخیص بیماری های سطح برگ برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 پایش خاک ورزی حفاظتی و شدت خاک ورزی با استفاده از تصاویر زمینی و ماهواره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
3 تخمین عملکرد چغندرقند براساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
4 ساخت و ارزیابی سمپاش هدفدار باغی با استفاده از فناوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
5 کاربرد تبدیل هاف تعمیم یافته در تشخیص گیاه چغندرقند از علف هرز با استفاده از ماشین بینایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
2 ارائه یک روش جدید اندازگیری و بررسی سایش تیغه گاوآهن برگردان دار با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
3 ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) در تشخیص آسیب های پوستی موز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی عملکرد یک سامانه حرارتی هیبرید خورشیدی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 استفاد از تکنیک پردازش تصویر در تعیین اثر پیش فرآوری کنجد و تنظیمات دستگاه پوست کن پیوسته بر کیفیت پوست کنی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
6 استفاده از تکنیکهای پردازش تصاویر در تخمین گرانروی مایعات (مطالعه موردی: شیره خرما) (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
7 استفاده از ماشین بینایی جهت جداسازی علفهای هرز از محصول اصلی بمنظور استفاده دردستگاه وجین کن خودکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
8 امکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
9 امکان سنجی رقم بندی ماهی زنده بر مبنای اندازه و وزن در استخرهای پرورش ماهی به کمک فناوری ماشین بینایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
10 بررسی اثرفاکتورهای سرعت دورانی بشقاب سفید کن و زمان سفید کنی برمیزان سفیدی دانه برنج با استفاده ازتکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
11 بررسی تأثیر ارتفاع بذر مخزن بر دبی ریزش خطی کار مجهز به سیستم جدید مکاترونیکی وسیستم معمول مکانیکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی عملکرد سم پاش های هوشمند باغی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی میزان کاهش انتشار گازهای آلاینده خروجی از موتورهای دیزل با افزودن آب به سوخت گازوئیل به صورت امولسیون (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 بکارگیری روش پردازش تصاویر دیجیتال جهت تشخیص بیماریهای سطح برگ برنج (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 به کار گیری روش های پردازش تصویر و تکنیک استریوویژن به منظور تعییننقاط قطع در هرس بوته انگور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
16 پیش بینی محتوای رطبتی مدت زمان خشک شدن نیروی لازم برای شکست دانه شلتوک با استفاده از شبکه عصبی در خشک کن ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
17 تأثیر یکپارچه سازی اراضی بر بازده مزرعهای کمباین غلات مطالعه موردی کمباین نیوهلند در منطقه مرودشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
18 تخمین عملکرد چغندرقند بر اساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
19 تخمین محتوای نیترات گوجه فرنگی با ویژگی های استخراج شده پردازش تصویر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 تشخیص بیماری لکه موجی در گوجه فرنگی با استفاده از ماشین بینایی جهت اعمال سمپاشی نقطه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
21 تعیین تازگی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمال در طی دوره نگهداری در یخچال با استفاده از سامانه غیر مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت الکتریکی و رنگ سنجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
22 تعیین تعداد گیاهچه های ارقام چغندرقند با بکارگیری روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
23 تعیین درصد برنج خرد شده با واکاوی بافت تصویر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
24 تعیین سایش حجمی سه نوع تیغه خاک ورز به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
26 طراحی دانه پاش سانتریفوژ با یکنواختی پاشش بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
27 کاربرد تکنیک پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین میزان رطوبت میوه در پی آب زدایی (مطالعه موردی: ورقه های میوه به) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
28 کاربرد سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) به عنوان ابزاری غیرمخرب در طبقه بندی مراحل رسیدگی موز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
29 مقایسه سایش تیغه های خاک ورز قلمی با برگردان دار به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون