پروفسور عبدالرضا سیمچی

پروفسور عبدالرضا سیمچی استاد،دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور عبدالرضا سیمچی

Prof. Abdolreza Simchi

استاد،دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Fluorescent Contrast agent Based on Graphene Quantum Dots Decorated Mesoporous Silica Nanoparticles for Detecting and Sorting Cancer Cells (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 10، شماره: 3
2 بررسی رشد و انعقاد نانوذرات تیتانیم دی اکسید در فرایند تولید از طریق سنتز شیمیایی از فاز بخار (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 3
3 بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند قالب گیری تزریقی پودر کامپوزیت فولاد زنگ نزن- کاربید تیتانیم (SS-TiC) جهت کاربردهای مهندسی پزشکی (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
4 تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان دار شده با گالیم-۶۷ در موش صحرایی سالم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 4
5 ساخت نانوکامپوزیت NiO-YSZ برای آند پیل سوختی اکسید جامد به روش لایه نشانی الکتروفورتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عناصر آلیاژی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پودرهای آلومینیم- سیلیسیم- آهن تولیدی به روش انجماد سریع (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 اثر فشار بر فرایند های ذوب ، انجماد و ذوب مجدد آلومینیوم : بررسی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی د رمقیاس اتمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 اثر کار داغ بر ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده با درصد های مختلف SiC نانومتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
4 اثر کسر حجمی ذرات تقویت کننده بر رفتار چگالش کامپوزیت Al-SiC در شکل دهی گرم و سرد تک محوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
5 الکتروکاتالیست نوآوری شده بر پایه گرافن سه بعدی و فلزات واسطه برای آبشکافت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
6 Encapsulation of curcumin in smart polymeric nanogels for triggerable drug delivery (دریافت مقاله) کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017
7 MCROSTRUCTURAL FEATURES AND TENSILE PROPERTIES OFA NANOSTRUCTURED AL6063-AL2Oa NANOCOMPOSITE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
8 Thermoresponsivepolymeric hydrogels for cartilage tissue engineering (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 بررسی اثر آسیاب مکانیکی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ انجماد سریع شده Al-20Si-5Fe-2Ni (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی اثر افزودن ذرات نانومتری الومینا برخواص مکانیکی مس اکسترود شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
11 بررسی اثر تغییر میدان الکتریکی بر میکروساختار و ترکیب کامپوزیت NiO-YSZ جهت ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از روش لایه نشانی الکتروفورتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
12 بررسی اثرآسیاب کاری مکانیکی و فلزات انتقالی بر خواص دفع هیدروژن نانوکامپوزیت MgH2-TM/Nb2O5 نانوساختار (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 بررسی تاثیر تغییر پارامترهای قابل تنظیم سنتز نانوذرات فلزی در فاز گاز توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 بررسی تأثیر اصلاح طرح معماری بر رفتار شکست کامپوزیت Al6061/SiCp (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی خاصیت ضدباکتری نانو تیوب های TiO2 دوپ شده با نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی رفتار تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۱ تولیدی به روشاکستروژن مستقیم پودر (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
17 بررسی فرآیند الکتروفورتیک همزمان ذرات NiO و YSZ جهت ساخت لایه کاری آند پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 بررسی قابلیت فورج پذیری فولاد تف جوشی شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
19 بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم با ایجاد ریزساختار نانومتری به روش انجماد سریع (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 بهبود سینتیک جذب و دفع هیدروژن در نانو کامپوزیت های پایه منیزیمی به منظور ذخیره سازی هیدروژن در حالت جامد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
21 بهینه سازی احتراق ثانویه درراکتورهای ذوب وتصفیه مستقیم فولاد توسط مدلهای انتقال حرارت و انتقال جرم (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 تولید پودرهای نانومتری نقره و مس - قلع به روش چگالش گاز خنثی (IGC) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
23 خواص رئولوژیکی و پاسخ الکتریکی داربست هیدروژلی قابل تزریق نانو کامپوزیتی کیتوسان- طلا جهت ترمیم بافت آسیب دیده قلب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
24 خواص زیست فعالی و سینتیک رشد بافت برداربستهای سه بعدی پلی کاپرولاکتونی اثرافزودن ذرات تیتانیا برتکثیر و تمایز سلولی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
25 روشی تحلیلی برای سنجش و انتخاب بهینه فرایند های غیر مستقیم ابزار سازی سریع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
26 روشی تحلیلی برای سنجش و انتخاب بهینه فرایند های مستقیم ابزار سازی سریع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 سنتز پوش پلیمری کیتوسان برای ایمپلنت های استخوانی با قابلیت رهایش هدفمند داروی جنتامایسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 شبیه سازی آزمون کشش نانوسیم نیکلی با استفاده از روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
29 شبیه سازی دینامیک مولکولی فرایندهای ذوب، انجماد و ذوب مجدد آلومینیوم : بررسی در مقیاس اتمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
30 شبیه سازی فرایند سنتز شیمیایی فاز بخار جهت تولید ذرات نانومتری TiO2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
31 طراحی و ساخت دستگاه تولید نانو ذرات به روش چگالش شیمیایی گاز (CVC) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاء
32 مدل سازی انجماد سریع در افشانش گازی فلزات مذاب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
33 مدلسازی و بهینه سازی فرایند نمونه سازی سریع با تف جوشی لیزری به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
34 مطالعه پایداری سوسپانسیون اکسید نیکل در الکل توسط لیزر He-Ne و پوشش دهی الکتروفورتیک آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 مطالعه رفتار تف جوشی نانوذرات اکسید روی با هدف کنترل رشد دانه ها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
36 مطالعه ریز ساختار، مکانیزم های استحکام بخشی و رفتار تغییر شکل داغ نانو کامپوزیت Al6063-Al2O3 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
37 مطالعه شرایط آسیاب کاری و افزودنیها بر خواص دفع هیدروژن در MgH2 نانو ساختار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
38 مطالعه فرآیند تف جوشی نانوذرات زیرکونیا پایدار شده با ایتریا (3Y-ZrO2) (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
39 مکانیزم چگالش در تف جوشی مستقیم پودر های آهنی با انرژی لیزر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران