مصطفی رجبی

 مصطفی رجبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

مصطفی رجبی

Mostafa Rajabi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقشجهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن(کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نوآوری بر رقابت پذیری صادرات غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
2 ارزیابی اقتصادی نیروگاه فتوولتاییک در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
3 اندازه گیری کارایی هزینه شرکتهای توزیع نیروی برق ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
4 برآورد ارزش حفاظتی میراث فرهنگی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
5 برآورد ارزش گردشگری و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان عمارت عالی قاپوی اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
6 برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مساجد تاریخی جامع عباسی و شیخ لطف اله دراصفهان و تحلیل عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
7 برآورد تمایل به پرداخت گردشگران روستای تاریخی ابیانه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
8 بررسی ارتباط بین بازدهی پرتفوی سهام و نسبت های مالی (نسبت های بازار) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی رابطه متقابل نااطمینانی پولی و نااطمینانی فعالیت های اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
10 بررسی رابطه نااطمینانی تورم با تورم برای سه کشور اسلامی صادر کننده نفت (ایران، مالزی و نیجریه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 بررسی روشهای مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار منابع آب با رویکردگردشگری(مطالعه موردی روستای آویجدان کلاردشت) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
12 بررسی زمان تعادل و پیمایش در حوضه های هندسی و واقعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی شدت انرژی در کشورهای غیر نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
14 بررسی مسیر علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت (2010-1980) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
15 تاثیر اندازه دولت براشتغال دربخش های کشاورزی و صنعت درایران (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
16 تاثیر نااطمینانی شاخص های کلان اقتصادی و ریسک سیاسی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
17 تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
18 تاثیرساختارسنی جمعیت و تولید ناخالص داخلی برمخارج سلامت درکشورهای عضوگروه D- 8 درتحقق اقتصادمقاومتی 2012-1995 (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
19 تاثیرسطوح مختلف بنتونیت سدیم جی بایند برروی تعدادباکتریهای ایکولای فضولات درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 تحلیل اثر نرخ های مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران- دوره زمانی 1386-1352 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
21 تحلیل اثرات متقابل بین سیاست های پولی و مالی در ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
22 تحلیل ارتباط بین مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی در کشورهای D8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 تحلیل تاثیر سیاست های پولی بر پس انداز ملی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
24 تحلیل تاثیر سیاست های پولی برپس انداز ملی درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
25 تحلیل تاثیر مشوقهای مالیاتی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی بخشهای صنعت و صادرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
26 تحلیل تاثیر نااطمینانی تورم و ریسک سیاسی بر بازدهی صنایع معدنی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
27 تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
28 تحلیل رابطه بین رشد، کسری بودجه و نااطمینانی در کشورهای عضو اوپک(1391-1379) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
29 تحلیل سهم بازار، عملکرد و کارایی بخش بانکداری ایران 1390- 1385 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
30 تحلیل کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش پارامتری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
31 تعیین نرخهای بهینه مالیات برمبنای رشد هدف- روش کنترل بهینه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
32 دستکاری قیمت اوراق بهادار در بورس تهران و تاثیر آن روی نظام مالی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
33 دستکاری قیمت اوراق بهادار در بورس تهران و تاثیر آن روی نظام مالی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
34 رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
35 روانشناسی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
36 محاسبه زمان تعادل و پیمایش در حوضه های هندسی و واقعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
37 مقایسه اثرسطوح مختلف بنتونیت سدیم جی - بایند برکنترل آسیت و فراسنجه های خونی درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی