هوشنگ طالبی

 هوشنگ طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان

هوشنگ طالبی

Hoshang Talebi

سرپرست دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
2 اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر بازده های شناختی یادگیری دانشجومعلمان در درس روانشناسی تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 50
3 اثربخشی بازی های رایانه ای مبتنی بر راهبرد مهندسی معکوس بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
4 اثربخشی درمان مبتنی بر آموزش یادآوری خاص در کاهش علایم افسردگی پس از زایمان زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
5 الگوی ساختاری نقش میانجی ذهن آگاهی درپیوند بین فشار روانی شغلی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
6 تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازدههای شناختی وعاطفی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
7 تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
8 تأثیر روشهای آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
9 تدوین مدل آموزشی برای عملکرد تحصیلی مبتنی بر هوش چندگانه با واسطه گری خودپنداره و عزت نفس: یک الگوی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
10 چالش ها و موانع اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات وارتباطات در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 18
11 مقایسه اثربخشی رژیم درمانی، مداخله مبتنی بر دلبستگی و درمان همزمان (مداخله مبتنی بر دلبستگی و رژیم درمانی) در پرخوری و چاقی دختران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
12 مقایسه اثربخشی روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ، روش معماهای زندگی واقعی و روش القای هیجان مثبت بر تصمیم گیری اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
13 مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری مشارکتی و سنتیبر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
14 مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجانات در اختلالات وسواسی اجباری، اضطراب منتشر و اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و تضعیف کننده های افکار دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 اثر بخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و سرکوب کننده های افکار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
3 اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و تضعیف کننده های رفتار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
4 الگوی مطلوب دانشگاه پایدار در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 The Impact of Specific Recall Training on Self-Esteem in Women with Postpartum Depression (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر معنویت بر سلامت روانشناختی، کیفیت زندگی و علایم رودهای در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
7 تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر شاخص توده بدنی و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
8 تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع اموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
9 هنجاریابی مقیاس انگیسه و اشتیاق تحصیلی مارتین بر روی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی