دکتر حمید رستگاری

دکتر حمید رستگاری استاديار

دکتر حمید رستگاری

Dr. Hamid Rastegari

استاديار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Persian Fuzzy Plagiarism Detection Approach (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 3
2 A Review of Data Mining Techniques for Result Prediction in Sports (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 2، شماره: 5
3 The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Model for Improving Medical Question Answering Systems Based on Ant Colony Algorithm (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
2 ارائه الگوریتمی به منظور پنهان سازی مجموعه عناصر فراوان حساس (دریافت مقاله) نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات
3 ارائه روشی موثر جهت افزایش دقت کشف وبسرویس در شبکههای اجتماعی تخصصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 ارائه ی روشی جدید برای خزنده های داده های پیوندی در دی بی پدیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
5 ارائه ی مدلی برای کاویدن فعل وانفعالی الگوهای پرتکرار ازداده های غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
6 ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های فازی و رقابت کشورهای استعماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
7 ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده وب با استفاده از ترکیب الگوریتم های فازی و رقابت کشورهای استعماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
8 New term weighting schema for improving precision in textual information retrieval Introduction of augmented weight for better retrieval efficiency (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
9 بررسی الگوریتم های موازی و توزیع شده برای استخراج مجموعه آیتم پرتکرار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
10 بررسی تاثیرات متقابل داده کاوی و وب معنایی در مدیریت دانش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
11 بررسی چهارچوب مفهومی بازیابی اطلاعات وب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران
12 بررسی روشهای ارزیابی تکنیک های تشخیص سرقت علمی - ادبی درمتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
13 بررسی روشهای تشخیص سرقت علمی - ادبی بیرونی درمحیط تک زبانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
14 بررسی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در تشخیص هرزنامه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
15 بهبود دقت تشخیص بدافزارها به کمک اطلاعات سرآیند و جدول بخش های فایل دودویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
16 بهبود کارایی یک معماری موتور جستجوی معنایی با استفاده از تشابه معنایی و درنظر گرفتن نزدیکی مفهومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
17 پیش بینی بارش باران مبتنی بر ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
18 پیشبینی کیفیت متن در سیستم های پرسش-پاسخ: مروری بر روشهای یادگیری عمیق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
19 تحلیل جداسازی خطی در سیستم های پرسش و پاسخ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
20 دسته بندی صفحات وب بااستفاده ازمدلسازی رفتاری کاربران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
21 دسته بندی صفحات وب و دسته بندی کاربران به کمک کاوش استفادهاز وب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
22 رتبهبندی صفحات وب با استفاده از ارتباط معنایی و وزن کلمات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
23 روشی نوین جهت خلاصه سازی موضوعی مقالات علمی بر مبنای تحلیل معنایی پنهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر
24 رویکردی بر بهینه سازی الگوریتمهای رتبه بندی در تشخیص SPAM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
25 شناسایی دقیق چهره های تارشده توسط گشتاورهای ثابت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
26 کاربرد الگوریتم تجمیع دمپستر- شیفر در تحلیل احساسات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
27 کاهش خطای پیش بینی بارش باران مبتنی بر ترکیب شبکه عصبی و الگوریتمژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
28 مروری بر الگوریتم های متمرکز و توزیع شده در استخراج الگوهای پرتکرار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
29 مروری بر تحلیل احساسات بر روی زبان فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
30 مروری بر تکنیک های بازخورد شخصی در سیستم آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
31 مروری بر تکنیک های داده کاوی در ورزش برای پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
32 مروری بر تکنیک های داده کاوی در ورزش برای پیش بینی نتایجمسابقات ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
33 مروری بر حل مسئله حداکثر سازی تاثیر در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
34 مروری بر خلاصه سازی محتوایی متن و بازیابی اطلاعا ت با تمرکز برمتون کووید 19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا
35 مروری بر راهکارهای کشف وب سرویس و مقایسه آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
36 مروری بر رتبه بندی صفحات وب با استفاده از شخصی سازی و الگوریتم PageRank (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
37 مروری بر روش های تصمیم گیری گروهی در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
38 مروری بر روش های کارآمد و قابل مدیریت در خوشه بندی متن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
39 مروری بر روش های کشف سرقت ادبی بیرونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
40 مروری بر روش های کشف سرقت علمی- ادبی بیرونی در تک زبانه و بین زبانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
41 مروری بر روش های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
42 مروری بر روشهای اسپم فیلترینگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
43 مروری برجدیدترین تکنیک های جستوجوی معنایی در قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
44 مطالعه و بررسی وضعیت عوامل موثر بر مدیریت دانش (فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
45 ناهنجاری های برنامه و روش های شناسایی آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی