دکتر محمد داودی

دکتر محمد داودی دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

دکتر محمد داودی

Dr. Mohammed Davoudi

دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استدلال به خالقیت خداوند؛ روش آموزش توحید ربوبی در قرآن، از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 50، شماره: 2
2 اصول تربیت عبادی با تاکید بر قرآن و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 8، شماره: 15
3 اضطراب مرگ و روش‎های اخلاقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونه‎های مثبت در آموزه‎های اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان های سطحی به روش عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
5 بررسی تحلیلی مفهوم تزکیه در آثار اخلاقی و فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 13
6 بررسی روش شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی سازی معرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
7 بررسی عوامل تاثیر گذار بر کارکرد مرزهای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 10، شماره: 32
8 بررسی و نقد اهداف تعلیم و تربیت در حکمت سینایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
9 تاثیر عناصر اقلیمی بر فعالیت نیروهای نظامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 7، شماره: 25
10 تاملی در هدف تربیت اعتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 9
11 تبیین دلالت‎های تربیتی فرایند نسخ در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 36
12 تبیین مبانی دین شناختی تربیت دینی و دلالتهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 34
13 تربیت اخلاقی علامه طباطبایی (ره) با تاکید بر مبانی، هدف، محتوا، روش و ارزشیابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
14 تربیت اخلاقی فضیلت مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 17، شماره: 41
15 جایگاه و نقش تزکیه در گفتمان‌های تربیتی (گفتمان سعادت، گفتمان سلامت، گفتمان ریاضت و گفتمان قرآنی) (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
16 چالش های ناظر به امکان منطقی تربیت دینی با تاکید بر دیدگاه هرست (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 9، شماره: 2
17 رفق و مدارای تربیتی در سیره معصومین(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 28
18 روش های آموزش توحید افعالی در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 21
19 روششناسی دانش تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 19، شماره: 77
20 سطوح خلاقیت براساس حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
21 سیر تکاملی الگوی خودتربیتی مشاء و نقد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
22 مبانی و اهداف تربیت زیست محیطی از دیدگاه آیت الله جوادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 7، شماره: 1
23 مبانی، اصول و روش های پاسخگویی به سوالات کودکان درباره خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 6
24 مولفه های خلاقیت در پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منابع اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 26
25 نقد دلایل مخالفان ضرورت تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش رسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 29
26 وظیفه مندی و نقشهای آموزش و پرورش در ترویج دوستی و برادری میان مذاهب اسلامی و مبانی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 1
27 یادگیری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45