علی فرزادی

 علی فرزادی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

علی فرزادی

Ali Farzadi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل شکست ناشی از جوشکاری حین کاردر خط لوله ی گاز فولاد X52 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات پی درپی بر عیوب جوش و میکرو سختی آلومینیوم 5083-H321 جوشکاری شده با فرایند P-MIG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
2 اثر سرعت چرخشی فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) بر خواص خوردگی آلیاژ 7075 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
3 اثر سرعت حرکتی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) بر خواص خوردگی آلیاژ 7075 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
4 اثر عملیات حرارتی تمپر بر میزان حساسیت به خوردگی مرزدانه ای در روکش جوش فولاد زنگ نزن مارتنزیتی با ترکیب 13Cr-4Ni (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 اثر لایه واسط بر ریزساختار و سختی روکشهای سخت فولاد زنگنزن مارتنزیتی 414 ایجادشده با جوشکاری زیرپودری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
6 اثر همپوشانی بر ریزساختار و سختی روکشهای سخت فولاد زنگنزن مارتنزیتی 414 ایجادشده با جوشکاری زیرپودری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
7 بررسی اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
8 بررسی جدایش ماکروسکوپی جوش آلومینیم A359 جوشکاری شده به روش GMAW ونقش فیلر نامتشابه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
9 بررسی ریزساختار و سختی روکش سخت فولاد زنگنزن مارتنزیتی 414 به روش جوشکاری زیر پودری (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
10 تاثیر حرارت ورودی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیم 5083-H321 تحت فرآیند جوشکاری P-MIG (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
11 تاثیرات جریان پالسی بر ریزساختار وخواص مکانیکی جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی 103 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
12 تاثیرتعمیرات مکرربرریزساختار و خواص مکانیکی جوش P-MIG آلیاژآلومینیوم 5083-H321 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
13 تاثیرجریان آشفته برانتقال حرارت و شارش سیال آلیاژهای آلومینیوم و فولاد زنگ نزن درحین جوشکاری به روش GTAW (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 جوشکاری اصطکاکی فولاد ابزار به فولاد زنگ نزن: خواص مکانیکی و ریزساختار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
15 درشت جدایش در جوش آلیاژ های آلومینیم، جوشکاری شده با پرکننده غیر مشابه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
16 شبیه سازی اثرسرعت و شدت جریان جوشکاری براندازه دانه و پهنای ناحیه متاثرازحرارت آلیاژ آلومینیوم 1050به روش جوشکاری GTAW (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
17 شبیه سازی المان محدود انتقال حرارت در جوشکاری لیزر پالسی در اتصال نامتجانس فولاد کم کربن به فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
18 شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیال در حوضچه جوش فرایند A-TIG فولاد زنگ نزن 316L (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
19 شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیال درحوضچه جوش با استفاده ازمش بهینه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
20 شبیه سازی انتقال حرارت و شارش سیال در جوشکاری آلومینیوم خالص تجاری به روش GTAW و تاثیر اعمال جریان اغتشاشی بر آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
21 شبیه سازی توزیع دما و سیلان ماده در جوشکاری اصطکاکی اختلاطی آلیاژ آلومینیوم 6061A (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
22 شبیه سازی حوضچه جوش در جوشکاری اکتیو تیگ آلومینیوم خالص تجاری (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
23 شبیه سازی شرایط اتصال فلزات غیرهمجنس Al/Mg در فرآیند ریخته گری مرکب (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
24 شبیه سازی گذرای جریان سیال فرآیند جوشکاری قوسی با الکترود فلزی و گاز محافظ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
25 نقش حرارت ورودی در جدایش ماکروسکوپی جوش آلومینیم A356جوشکاری شده به روش GMAW (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب