محمود سعیدی رضوانی

 محمود سعیدی رضوانی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمود سعیدی رضوانی

Mahmoud Saidi Rezvani

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برون داد تربیتی هییت های مذهبی (مورد: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
2 بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزله سال 1382 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 3
3 بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
4 بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 29
5 پویش الزام های تحولی تعاملی در آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی : پژوهش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
6 تاملی در باب شان الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 2
7 تأثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مسأله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
8 تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف گرا (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
9 تحلیل محتوای برنامه درسی درس علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
10 تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
11 شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن داری جنسی دانش آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش آموزان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 28
12 عدم انطباق روش تدریس دبیران درس دین و زندگی پایه ی سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
13 عوامل فرهنگی مؤثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
14 کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
15 مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی وسخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان ازتدریس، در درس دین و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
16 میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه وپیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
17 نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارایه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی نیازهای اموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
2 بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 بررسی مولفه ها، مسائل و مشکلات فرهنگی، باتوجه به سند ملی راهنمای برنامه ی درسی دین و زندگی دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
4 بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
5 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به آینده شغلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
6 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به هماهنگی دانشگاه بابازار کار (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
7 بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
8 تاملی بر الگوی مناسب برنامه ریزی درسی برای ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
9 تبیین جایگاه اخلاق حرفه ای در تدریس دروس معارف اسلامی دانشگاهها (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
10 تجارب جهانی و ملی دوره های علمی - کاربردی در زمینه اشتغالزایی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
11 تحلیل سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
12 جستاری در تعریف ها و برداشت های صاحب نظران از مفهوم تربیت دینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
13 خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
14 در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
15 شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
17 نقش سبک زندگی اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
18 نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
19 نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت ، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
20 یادگیری مادام العمر ؛هوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری