دکتر محمود سعیدی رضوانی

دکتر محمود سعیدی رضوانی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود سعیدی رضوانی

Dr. Mahmood Saeedy Rezvani

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوت های فردی درس «دین و زندگی» در نظام آموزش و پرورش ایران؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 38
2 ارزشیابی برنامه درسی انقلاب اسلامی: گذر از رویکرد منفعلانه ناکام موجود به رویکرد گفتمان سازانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 12، شماره: 25
3 ارزیابی برنامه تربیتی پدیده اربعین بر پایه تجارب زیسته زائران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
4 ارزیابی برون داد تربیتی هییت های مذهبی (مورد: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
5 افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 32
6 الگوسازی مفهومی گفتمان آموزه های انقلاب اسلامی ایران در برنامه های درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 11، شماره: 23
7 Transferring the Doctrine of the Value of "not Showing off" to Elementary School Girls through Stories: a Phenomenological Study (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی پدیدارشناسانه پیشران‎ها و چالش‎های رعایت عفاف در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 3
9 بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو "عمل و رفتار" برنامه درسی دین و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزله سال 1382 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
13 بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 29
14 پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
15 پویش الزام های تحولی تعاملی در آموزش دانش آموزان با آسیب شنوایی : پژوهش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 25
16 تاثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 39
17 تاملی در باب شان الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 2
18 تأثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مسأله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
19 تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف گرا (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
20 تحلیل محتوای برنامه درسی درس علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
21 تحلیل محتوای کتاب های راهنمای معلم و کتاب های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول نظام آموزش وپرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
22 تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
23 چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 17
24 چالش‎های آینده تربیت جنسی در داستان‎های ترجمه‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 4
25 دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 56
26 دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 56
27 در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
28 دو رویه تعامل ایرانیان با کرونا و قرنطینه خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 4
29 روش های گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی در برنامه-های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
30 رهیافتی از الگوسازی تربیتی تا الگوپذیری از شهید سلیمانی ازسوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 17
31 زیست‎نامه شهدا و لایه‎های ذهنی مخاطبان: ربایش‎ها، رانش‎ها، رویش‎ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 53
32 سن تاثیرپذیری جنسی در فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 3
33 شناسایی استانداردها و مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 21
34 شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب نظران اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 21، شماره: 71
35 شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن داری جنسی دانش آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش آموزان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 28
36 عدم انطباق روش تدریس دبیران درس دین و زندگی پایه ی سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
37 عوامل فرهنگی مؤثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
38 عوامل موثر بر پای بندی به رفتارهای ایمنی در مواجهه اولیه با کوید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 3
39 کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
40 کاربست داستان برای آموزش حجاب به دختران دوره ابتدایی: مطالعه‎ ارزیابانه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 4
41 مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 62
42 مشوق ها و مصدع‎ های رعایت حجاب از نگاه دختران مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 62
43 مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی وسخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان ازتدریس، در درس دین و زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 11
44 مقایسه تاثیر روشهای تدریس سخنرانی ، بحث گروهی و ایفای نقش بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدفهای ارزشی درس دینی سال اول راهنمایی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
45 میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه وپیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
46 نقش آفرینی دانشگاه در اشتغال: از نظر تا عمل مطالعه موردی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 3، شماره: 12
47 نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 16
48 نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارایه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 11
49 نگرش مدیران گروه، اعضای هیات علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت: بررسی برخی عوامل مرتبط (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
50 وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی نیازهای اموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
2 بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 بررسی شایستگی های کانونی مربیان تربیتی شاغل در مراکز مراقبت فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست؛ یک مطالعه کیفی با راهبرد گروه های کانونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
4 بررسی مولفه ها، مسائل و مشکلات فرهنگی، باتوجه به سند ملی راهنمای برنامه ی درسی دین و زندگی دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
5 بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به آینده شغلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
7 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به هماهنگی دانشگاه بابازار کار (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
8 بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
9 تاملی بر الگوی مناسب برنامه ریزی درسی برای ایجاد اشتغال (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
10 تبیین جایگاه اخلاق حرفه ای در تدریس دروس معارف اسلامی دانشگاهها (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
11 تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانش آموختگان به پدیده اشتغال (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
12 تجارب جهانی و ملی دوره های علمی - کاربردی در زمینه اشتغالزایی (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
13 تحلیل سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
14 جستاری در تعریف ها و برداشت های صاحب نظران از مفهوم تربیت دینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
15 چیستی تکلیف و انواع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
17 در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
18 شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
20 ناهمسویی ترکیب جنسی پذیرش دانشجویان در نظام آموزش عالی با کارکردهای مهارتی و شغلی مورد انتظار جامعه از دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
21 نقش تمثیلات قرآنی در ارائه محتوای برنامه درسی پیام های آسمانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
22 نقش سبک زندگی اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
23 نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
24 نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت ، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
25 یادگیری مادام العمر ؛هوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری