دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر عیسی ابراهیم زاده استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عیسی ابراهیم زاده

Dr. Issa iebrahimzadeh

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی نظام برنامه ریزی منطقه ای دراستانهای ساحلی شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
2 آمایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مناطق مرزی جنوب شرق کشور و راهبردهای توسعه ی آن مطالعه ی موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 42
3 ارزیابی آسیب پذیری محله های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 1
4 ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
5 ارزیابی توان اکولوژیکی کشاورزی با رویکرد آمایشی و توسعه منطقه ای مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
6 ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخصهای پایداری نمونه: شهر خرمآباد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 2
7 ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
8 ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پایداری کاربری مسکونی نمونه موردی: شهر دهگلان در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 38
9 ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی- ادراکی در مناطق شهری و تبیین عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: شهر کنارک (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 3
10 ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
11 ارزیابی کیفیت و مدل سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 2
12 ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی شهری موردشناسی؛ شهر زاهدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 32
13 ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک های شهری مورد شناسی: شهر جهرم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
14 ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت کالبدی مسکن محلات شهری پیرانشهر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 1
15 ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل سرکوال (مطالعه موردی: شهرداری شهر سنقر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 2، شماره: 6
16 ارزیابی وضعیت ایمنی در پار ک های شهری نمونه موردی؛ پارک های شهر ایذه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 19
17 Efficiency measurements on service centers using data envelopment analysis model: A case study of counties in West Azerbaijan Province (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه فضایی دوره: 1، شماره: 2
18 Investigating Factors Affecting Lack of Futurology Approach research in the Process of Regional Planning System (Case Study: North Coast Provinces of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 25
19 بررسی تطبیقی دیدگاه های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره های آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
20 بررسی تطبیقی سرزندگی شهری و نشاط شهروندان در بین محلات جدید و قدیم شهر زاهدان(محلات منتخب منطقه یک و چهار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
21 بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب درکشور (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 4
22 بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 12
23 بررسی نقش استفاده از فاضلاب خاکستری بر توسعه عمرانی پروژه باغشهرکاریزلند یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 48
24 بررسی نقش پیاده‌را‌ه های شهری‌ در توسعه گردشگری پایدار مطالعه موردی؛ خیابان 15 خرداد شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 3
25 بررسی و سنجش راهکارها و سیاست های موثر در مدیریت اراضی رها شده شهری (نمونه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
26 بررسی ویژگی های یادگیری دانشجویان رشته های مهندسی با تاکید بر سبک های یادگیری و غلبه طرفی مغز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 5، شماره: 4
27 برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار در ناحیه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
28 برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تاکید بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 2
29 برنامه ریزی توسعه اشتغال پایدار روستایی با رویکرد PRA مبتنی بر مدل هفت سرمایه (موردشناسی: روستای بغدان شهرستان نیکشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
30 برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
31 برنامه ریزی توسعه بازاریابی گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و تقاضا مورد مطالعه: شهرستان محلات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 4، شماره: 7
32 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار اکوتوریسم با بهره گیری از مدل تلفیقی SWOT و ANP (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
33 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری موردشناسی: شهرستان خاش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 7، شماره: 2
34 برنامه ریزی کاربری اراضی و مکان گزینی بهینه د ر محلات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: محله 47 شهر زاهد ان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
35 برنامه ریزی و ساماندهی روستاهای پراکنده  مورد؛ دهستان کورین زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
36 برنامه ریزی و ساماندهی فضایی مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS مورد: شهر زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 3
37 برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی: شهر سمنان* (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 35
38 پناهندگان اقلیمی چالش آینده تحولات منطقه ایی مطالعه موردی: خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
39 تاثیر عوامل زمین‎شناسی در تغییر مسیر رودخانه‎ی هیرمند و نقش تاریخی آن در جابجایی سکونتگاه‎ها در سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 4
40 تاثیر منطقه ی آزاد چابهار بر توسعه ی گردشگری حوزه ی نفوذ آن با بهره گیری از مدل رگرسیون و آزمون T-test (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 9، شماره: 21
41 تحلیل اثرات خشکسالی های اخیر و کمبود آب دریاچه هامون بر کارکردهای اقتصادی سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
42 تحلیل تاب آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده ی شهر مرزی زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
43 تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان - کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 9، شماره: 18
44 تحلیل ساختار یافته الزامات و چالش های موجود در یادگیری الکترونیکی و طراحی یک الگوی کاربردی برای پیاده سازی موفق دوره های الکترونیکی در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
45 تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 26
46 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 1
47 تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران مورد شناسی: شهر کاشمر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 6
48 تحلیل و ارزیابی وضعیت کاربری اراضی شهری با تاکید بر پایداری کاربری مسکونی (مورد مطالعه: شهر سامان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 26
49 تحلیل و اولویت بندی شاخص های استراتژی توسعه شهری در محلات منطقه هشت شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 1
50 تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
51 تحلیلی بر آسیب پذیری ناشی از زلزله با تاکید بر ارائه ی الگوی بهینه ی مکان یابی کاربری های ویژه ( بهداشتی- درمانی و آموزشی) مورد شناسی: بافت فرسوده شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
52 تحلیلی بر اسکان غیررسمی و تعیین ضریب تاثیر عامل ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر؛ مورد شناسی: شاطرآباد کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 41
53 تحلیلی بر الزامات فضایی و عملکردی شهر دانش بنیان مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 14، شماره: 2
54 تحلیلی بر انتشار فضایی – مکانی زعفران در ایران و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی : خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
55 تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم در حوضه تالاب گاوخونی با بهره گیری از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 39
56 تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهره گیری از مدل استراتژیک SWOT (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 4، شماره: 6
57 تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
58 تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 3
59 تحلیلی بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر آگاهی و اعتماد شهروندان نسبت به مسئولان اجرایی. مطالعه موردی: منطقه 3 زاهدان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
60 تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 14، شماره: 2
61 تحلیلی بر عملکرد مدیریت فضای سبز شهری و بازده اجتماعی- توسعه ای آن در شهر ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 14
62 تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 19
63 تحلیلی بر کیفیت مسکن محلات شهری راهکاری جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: محلات شهر دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 40
64 تحلیلی بر مشارکت شهروندی و مدیریت شهری در شهرهای کوچک مطالعه موردی؛ شهر کوچک یونسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 16
65 تحلیلی بر مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهری نمونه موردی: شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
66 تحلیلی بر میزان تحقق پذیری شاخص های توسعه پایدار شهری در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر ایرانشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
67 تحلیلی بر نقش برنامه ریزی ارتباطی در تحقق مشارکت اجتماعات محلی (مطالعه موردی: محله مرادآباد شهر چابهار) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 3
68 تحلیلی بر نقش سیاست های دولت و مجاورت بازار بر تغییرات کارکردی و زوال محله های شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سیروس شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
69 تحلیلی بر نقش شورایاری ها و جوامع محلی بر ارتقاء و توسعه کارکردهای شهری با بهره گیری از روش دلفی فازی مورد پژوهی: شهر ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 35
70 تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 13
71 تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای با بهره گیری از مدل تصمیم گیری چند معیاره FuzzyANP و FuzzyVIKOR مطالعه موردی: جایگاه شهر کوچک جویبار در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 2
72 تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگری شهر سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 22
73 تحلیلی برآسایش اقلیمی و برنامه ریزی گردشگری موردشناسی؛ سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
74 تحلیلی کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردی؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
75 تحولات ژئوپلیتیکی و امنیت مرزها با تاکید بر جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 4، شماره: 1
76 تعیین نوع مناسب محتوای الکترونیکی برای برنامه های آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی در ایران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
77 توسعه توریسم و تحولات کارکردی آن در ایران در حال گذار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 6، شماره: 8
78 چشمه های آب معدنی و گستره فضایی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 2
79 حاشیه نشینی؛ ناهنجاری های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم آباد زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 3
80 دلالت های آموزشی ایده ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 1، شماره: 4
81 رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 11
82 راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه ی موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 44
83 روند بین المللی سازی برنامه های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 6
84 سنجش میزان رضایت مندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری مورد : شهرداری زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 30
85 سنجش میزان سرمایه اجتماعی، مشارکت و توسعه پایدار شهری مورد شناسی؛ منطقه سه کلانشهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 11
86 سنجش و ارزیابی وضعیت شاخص های شهر خلاق مطالعه موردی: مناطق پنج گانه شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
87 شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی: گردشگران شهر بروجرد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
88 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر میزان توسعه صنعت گردشگری در شهرستان خاش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 2
89 شناسایی و تحلیل اثرات متقابل عوامل کلیدی و سنجش میزان پایداری منطقه ای با رویکرد آینده-نگاری راهبردی مطالعه موردی؛ استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 3
90 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
91 طراحی الگوی «برنامه های پس از مدرسه»۱ در فضای مجازی برای دانش آموزان سوم راهنمایی (مرحله اول دوره متوسطه) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 2
92 کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه نیافتگی شهری - منطقه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 17
93 کاربرد روش PROMETHEE به عنوان رویکردی سازنده در تصمیم سازی و برنامه ریزی های منطقه ای (مطالعه موردی: شهر کوچک جویبار) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 2
94 گردشگری ورزشی و مکان گزینی بهینه فضایی- مکانی آن با تاکید بر استفاده از تابش خورشید مطالعه موردی کوه های پرآو- بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 7
95 مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 9
96 مدیریت بحران و مکان یابی بهینه پایگاه های اسکان موقت با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
97 مدیریت ساحلی و توسعه زیست- محیطی ناحیه چابهار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 4
98 مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
99 مقایسه ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزشی و انگیزشی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
100 مکان یابی بهینه ی جهات گسترش شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد شناسی : شهر مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 15
101 نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
102 نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 1
103 نگرش مدرسان زبان های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آپارتمان نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن، مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 ارائه یک الگوی مفهومی برای بررسی عوامل عمده نگرانی و بازدارنده های مشارکت اساتید دانشگاهها در آموزش مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
3 ارزیابی پایداری توسعه گردشگری درمناطق روستایی نمونه مورد مطالعه:بندرهنزا شهرستان رابر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی تاثیر عناصر و مولفه های منظر شهری در ارتقای معنویت گردشگری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
5 ارزیابی کاربری فضای سبز در شهرهای مناطق خشک (مطالعه موردی: شهر جهرم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
6 ارزیابی وضعیت ایمنی در پار ک های شهری (نمونه موردی: پارک های شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
7 ارزیابی وضعیت مدیریت شهری درچهارچوب حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 اسکان غیر رسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری نمونه: شاطرآباد کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
9 امکان سنجی توسعه توریسم چشمه های آبگرم با تکنیک راهبردی SWOT مطالعه موردی شهرستان محلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
10 ایجاد زری اسکیپ با استفاده از گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
11 Developing effective strategies for the development of tourism competitiveness in rural areas (Case study: Ladiz Village) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 بازارچه های شهرهای مرزی، دریچه ای به توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
13 بررسی جایگاه بازارچه مرزی میلک در توسعه پایدار منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
14 بررسی راه های ساماندهی بافت فرسوده شهرزاهدان درجهت تحقق طرح تفصیلی چالشها؛راهکار موردشناسی ، محله شیرآباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 بررسی نقش شورایاری ها و سازمان های محلی در جلب مشارکت شهروندان نمونه موردمطالعه : کلانشهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
16 بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پویایی اقتصادشهری با تاکید بر حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
17 بررسی نقش و تاثیر مدیریت محله ای در تحقق حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه : کلانشهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
18 بررسی و تحلیل نقش کاربری اراضی بر شکل گیری جزایر حرارتی در مناطق شهری (نمونه موردی: کلا نشهر تهران) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
19 تحلیل اثرهوشمندی برتاب آوری مقصدهای گردشگری شهری(مطالعه موردی:شهرزاهدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
20 تحلیل برگردشگری مذهبی درشهرستان مرزی مهران قابلیت ها و راهبردهای آن با بهره گیری از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
21 تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در مناطق مرزی مطالعه موردی: بازارچه های مرزی سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
22 تحلیل و ارزیابی تاثیر امنیت بر توسعه شهری مناطق مرزی مطالعه موردی:شهر زابل (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
23 تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری مورد شناسی: شهر سیرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
24 تحلیلی بر اجرای ماده 50 قانون شهرداری ها (انتخاب شهردار)در شهرهای میانی،نمونه موردی:شهر میانی نور آباد دلفان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
25 تحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه ی منابع آب (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
26 تحلیلی بر تاثیرات فضایی و کارکردی بازارچه های مرزی در سازمان یابی فضایی سکونتگاه ها، نمونه موردی: بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
27 تحلیلی بر رابطه احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس موردشناسی؛ کلانتری ۱۴ شهر زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
28 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر فضای سبز شهری و کارکردهای فضایی مکانی آن (مورد: شهر ایذه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
29 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری در گسترش فیزیکی شهر (مطالعه موردی: مدیریت شهری زابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
30 تحلیلی بر کارکردهای فضای سبز شهری و توزیع فضایی- مکانی آن نمونه موردی؛ شهر ایذه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
31 تحلیلی بر ناحیه بندی توسعه نواحی گردشگری مطالعه موردی؛ سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
32 تحلیلی بر وضعیت مسکن با رویکرد توسعه پایدار در شهر سامان و برنامه ریزی آتی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
33 تحلیلی بربهره گیری ازسیستم های حمل و نقل هوشمند ITS درترافیک شهری نمونه موردی شهرتبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
34 تدوین استراتژیهای اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی(مطالعه موردی: دهستان لادیز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
35 جهانی شدن و تاثیرات آن بر شهرهای جهان اسلام، موردشناسی: کلانشهر مذهبی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
36 راهبردهای جذب گردشگر به شهرستان محلات با تکنیک SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
37 سنجش رضایتمندی و نقش مشارکتی شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان) (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
38 سیری در مفاهیم و ضرورت های برنامه آمایش سرزمین در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
39 طرحهای انحرافی افغانستان بر مسیر رودخانه هیرمند و فاجعه در تقدیر آن بر سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
40 علل شکل گیری اسکان غیررسمی در شهرها و راهکارهای ساماندهی آن نمونه؛ شاطرآباد کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
41 گردشگری شهری و اماکن تاریخی و میراث فرهنگی آنها در مسیر جهانی شدن با تأکید بر گردشگری سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
42 گردشگری و نقش آن درامنیت و توسعه شهرهای مرزی مورد شناسی :شهرستان بانه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
43 مرور توصیفی مهارتهای اساتید برای ارائه آموزش مجازی و بررسی سطح توانمندی اساتید دانشگاه اصفهان در ارتباط با این مهارتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
44 مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی اشتغال در شهرستان های مرزی با غیر مرزی در استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی(L.Q (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
45 ملاحظات معرفت شناختی در تهیه مواد آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
46 نقش بازارچه های مرزی در توسعه گردشگری و امنیت مناطق مرزی نمونه موردی شهر زابل (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
47 نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت نمونه موردی:بازارچه مرزی مهران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
48 نقش تمدن سیستان بر گردشگری فرهنگی در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام