دکتر شهلا رقیب دوست

دکتر شهلا رقیب دوست دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر شهلا رقیب دوست

Dr. Shahla Raghib Doost

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 23
2 انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
3 اهمیت نقض ترتیب مرسوم نقش های تتا دردرک بیماران آلزایمر فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 9
4 بازنمایی نوایی آهنگ ساخت اطلاع در گفتمان روایتی بزرگ سالان تک زبانه فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 1
5 بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان¬آموزان فارسی¬زبان از دیدگاه دستور ساختاری¬شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش آموازان شنوا و ناشنوای پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی و مقایسه ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 3، شماره: 4
9 پردازش جمله و بازنمود ذهنی فعل در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
10 توانایی کودکان فارسی زبان در به کارگیری دستور داستان با استفاده از نقشه مفهومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 9، شماره: 16
11 تولید اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 5
12 درک اصطلاحات فارسی در بیماران زبان پریش (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
13 رابطه انگیزش خواندن و دانش پیشین با درک خواندن زبان آموزان غیرفارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
14 رابطه بی انسجامی گفتار اسکیزوفرنیک با نوع توهم و هذیان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 8
15 زبان پریشی قشری: اختلالات و الگوی بازگشت/بهبود زبانی در بیماران دوزبانه ترکی-فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 2
16 کاربرد مشخصه های صرفی، نحوی و بافتی در فرایند رشد مفهومی کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10
17 نقش هسته معنایی و جایگاه سازه در پردازش اسم های مرکب غیرفعلی: شواهدی از بیماران زبانپریش بروکا و افراد طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 38
18 نقش هسته نحوی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی: شواهدی از افراد زبان پریش بروکا (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
19 واژه، طرحواره تصوری و تفاوت های فردی، پژوهشی بر پایه ارتباط بدنی - محمدحسین شرف زاده /فردوس آقا گل زاده/ آزیتا افراشی /شهلا رقیب دوست (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنمایی نوایی کانون در گفتمان روایتی بزرگسالان تک زبانه فارسی زبان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
2 مقایسه عملکرد کودکان پیش دبستانی فارسی زبان و فارسی - ترکی زبان در انجام تکلیفهای نظریه ذهن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
3 مقایسه کارکرد نظریه ذهن در نابینایان مادرزاد دوزبانه کردی-فارسی زبان با همتایان بینا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی