دکتر رضا اشرف زاده

دکتر رضا اشرف زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر رضا اشرف زاده

Dr. Reza Ashrafzadeh

استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری نقش های ترغیبی، عاطفی و ادبی در تبیین آموزه های اخلاقی مندرج در غزلیات و ترجیعات مولوی؛ با رویکرد به نظریه ارتباط کلامی یاکوبسن (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
2 اسطوره اژدها کشی در اوستا و متون حماسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 7
3 اسطوره سیاوش در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 7
4 بازتاب اسطوره های شاهنامه در مکاتیب و کیمیای سعادت امام محمد غزالی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 10، شماره: 41
5 بررسی تطبیقی داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی (خاتم الشعرا) و عندلیب (شاعر ترکمن) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 42
6 بررسی تطبیقی شیوه بیان داستان های قرآنی در مثنوی معنوی و تفسیر کمبریج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 8، شماره: 29
7 بررسی توبه در شعرعطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی روایت نقالان از داستان رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 44
9 بررسی شخصیت شناسی فیروزشاه و عین الحیات در داراب نامه بیغمی برپایه کهن الگوی آنیما (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 1
10 بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمر و شلدون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 16
11 بررسی شخصیت های منظومه های حماسی بهمن نامه، کوش نامه، فرامرز نامه و گرشاسب نامه، بر اساس نظریات انسان شناسی کارل راجرز و آبراهام مزلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 8، شماره: 14
12 بررسی عناصر داستانی در منظومه عصمت نامه کلانوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 38
13 بررسی کارکردهای ابیات در اسرارالتوحید (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
14 بررسی گونه شناسی پیمان و بازنمایی کارکردهای آن در خمسه نظامی گنجوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
15 بررسی لحن روایت در داراب نامه بیغمی؛ با رویکرد به نظریه ژرار ژنت (نمونه موردی: داستان فیروزشاه در میان پری زادان و جنیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 2
16 بررسی مولفه های تاثیر گذار بر اجتماع پذیری مجتمع های مسکونی با رویکرد حفظ خلوت ( نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 38
17 بررسی نفس و نمادپردازی از دیدگاه عرفا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 52
18 بررسی و تحلیل نقش دلاله در داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسی با رویکرد به مولفه های مددکاری فردی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 54
19 بررسی و مقایسه مخاطبات شهاب الدین عبدالله مروارید و حسام الدین خویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 51
20 بررسی، تحلیل و طبقه بندی کرامات مشایخ در طبقات الصوفیه از خواجه عبدالله انصاری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
21 بررسی، تحلیل و مقایسه کرامات در کشف المحجوب هجویری و رساله قشیریه (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 10
22 بنمایه های نیایش در مثنویهای عطار الهی نامه،اسرار نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 9
23 پویایی عاشق و معشوق در هزار و یک شب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 21، شماره: 40
24 پیام های انسان ساز عرفان عطار و مولانا برای بشر امروز (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 5
25 پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوری انتخاب و نگاره ماندالا (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 1
26 تاثیر افکار نوافلاطونی در عرفان اسلامی ( خصوصا در آثار عطار و مولوی) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 5
27 تأثیر ارتباط انسانی بر کاهش اضطراب از دید مولانا و یالوم (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 16
28 تجلّی خرافات و باورهای عامیانه در ادب فـارسی (تا قرن هشتـم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 18
29 تحلیل احساسات در ادبیات غنایی و کارکرد آن در تقویت هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 28
30 تحلیل خودگویی ها در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
31 تحلیل داستان رعنا و زیبا از دیدگاه ولادیمیر پراپ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 37
32 تحلیل روان شناسی داستان طوطی گرفتار در قفس (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 31
33 تحلیل زمینه های تعلیمی حکایت «علاءالدین ابوالشامات» از مجموعه هزار و یک شب براساس نظریه «سفر قهرمان» جوزف کمپبل (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
34 تحلیل ساختارشکنی و تقابلهای دوگانه در رمان «این خیابان سرعتگیر ندارد» (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
35 تحلیل سبک شناسیک «مقالات شمس تبریزی» با رویکردی بر نظریه معناشناسی بنیادی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 4
36 تحلیل قصه اعرابی و سبوی آب بر اساس نظریه مازلو (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 38
37 تحلیل کهن الگویی شخصیت «کوش پیل دندان» با روی کرد به کهن الگوهای «پیر خردمند» و «ولادت دوباره» (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 14، شماره: 2
38 جلوه گری های نوستالژیکی نفثه المصدور در قیاس با تاریخ جهانگشا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
39 حکایتی تمثیلی از مثنوی، با مفهوم انسان در مسیر بودن تا شدن درفلسفه اگزیستانسیالیسم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 11، شماره: 39
40 راز دانش، بار دانش (واکاوی وضعیت علم ودانش در ایران باستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 51
41 روان شناسی زبان و زبان شناسی روان در داستان رستم و سهراب (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 7
42 رودها در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 6
43 زیبایی های معنایی جناس زاید در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 12، شماره: 47
44 سه پرنده اهورایی( باز ، کبوتر، کلاغ) در شعر سهراب سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 28
45 سیر و سلوک عرفانی در دستگاه فکری عطار و سهروردی (باتکیه برمنطق الطیر، مصیبت نامه و مونس العشاق) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 11
46 سیمای آزادگان (مجانین) از زبان مولانا و عطار (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 10، شماره: 39
47 سیمای آزادگان (مجانین) از زبان مولانا و عطار (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 9، شماره: 33
48 شیوه پایان بخشی منظومه غنایی «سوز و گداز » نوعی خبوشانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 20
49 کاربرد شاعرانه سازها و اصطلاحات موسیقی در شعر اخوان ثالث با تاکید بر صور خیال (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 29
50 کارکرد عنصر موسیقی در پنج گنج نظامی گنجوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 18
51 متناقض نمای عشق و عقل در اشعار عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 16
52 مدرنیسم و نوشتار زنانه (بررسی هویت زن در رمان مدرنیستی «شازده احتجاب» اثر هوشنگ گلشیری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 11
53 مدینه فاضله در منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 5
54 مدینۀ فاضله درالهی نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 15
55 مضامین صلح اندیشی در شاهنامه های مصور دوره تیموری و صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 52
56 مضامین مشترک ابیات عربی کلیله و دمنه، مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا و همسان گویی و همسان انگاره ایی شاعران و نگارگران فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 51
57 معرفی و بررسی نسخه دیوان والی کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 30
58 معشوق پهلوان بازشناخت صورت دوگانه کهن الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 33
59 مفاهیم اخلاقی و پند و اندرز در قطعات ابن یمین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 3، شماره: 4
60 مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 9
61 منش وکنش شهریاری در شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 51
62 موانع ارتباط در داستان های عاشقانه هزار و یک شب (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 30
63 میزان تاثیرپذیری مولوی از تفسیر کمبریج در استفاده از داستان های حضرت عیسی (ع) بر اساس نظریه بینامتنیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 47
64 نقش دین و اخلاق در دنیای آرمانی ‌عطارنیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 18
65 نگرشی ساختارگرایانه به قصیده حاجیان ناصرخسرو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 8
66 نماد شناسی رمز« باز» در منطق الطیر عطار و مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 27
67 نمادشناسی« باز» در نقد اسطوره ای– کهن الگویی در ادبیات عرفانی (مطالعه موردی: منطق الطیرعطار و مثنوی مولانا ) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 77
68 واج آرایی و نغمه حروف در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 10، شماره: 38
69 واکاوی جلوه های تمثیلی اعلام انسانی و عناصر طبیعت در مرصاد العباد نجم رازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 9، شماره: 33
70 واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
71 واکاوی نقش دلاله در داستان «رابعه و بکتاش» براساس نقش میانجی درمددکاری فردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبروی آب در فرهنگ ایران زمین (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
2 آزمون گذر از اسطوره دریا در شاهنامه و برخی از متون پهلوی و مقایسه آن با قرآن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 آفرینش و تقدس آب در فرهنگ ایران باستان با رویکردی قرآنی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 ارتباط خدا با انسان در منطق الغیر (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 انواع رفتار در شاهنامه بر مبنای تئوری انتخاب گلاسر و میل (دریافت مقاله) شاهنامه و زبان فارسی
6 بررسی اشیاء جادویی و اماکن اسرارآمیز در قصه های عامیانه هزار و یک شب (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
7 بررسی تطبیقی نمود مفهو م عشق و ارتباط خدا و انسان از دیدگا ه عطار و جامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
8 بررسی مفاهیم ادبی موجود در قطعات ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی
9 بررسی مفاهیم موجود در قطعات ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
10 پیدایش گوسانان و جایگاه اجتماعی آنان در شاهنامه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
11 تاثیر پذیری سمک عیار از شاهنامه (دریافت مقاله) شاهنامه و زبان فارسی
12 حماسه در شعر معاصر با تاکید بر اشعار سیاوش کسرایی (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
13 روایت هایی در مرگ اسفندیار (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
14 سایه ی همای بر دیوان حافظ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
15 شاهزادگان دژ هوش ربای مولانا، شیخ صنعان عطارند (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
16 ضرب المثل های عامیانه در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
17 فرهنگ انتظار عالمانه بر اساس روایت های تمثیلی و داستانی در آثار عطار و مولانا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور
18 کنشها و واکنشهای ناشی از سرکشی در میان شاهان و شاهزادگان شاهنامه (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
19 ناصر خسرو و سنایی شاعران دوقطبی یا چند قطبی (بیداری شاعرانه از رویا تا واقعیت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
20 نفس سرکش و نمادهای آن در منطق الطیر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
21 نقد و تحلیل روان شناختی داستان رعنا و زیبا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
22 نقش دایه در داستان های ادبی فارسی و سمک عیار (دریافت مقاله) الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی
23 نماد شناسی پرندگان براساس دیوان صایب تبریزی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
24 نماد شناسی سنگ های قیمتی براساس دیوان صایب تبریزی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم