دکتر حسن اکبری

دکتر حسن اکبری استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن اکبری

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مواجهههای نزدیک به تصادم شناورها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 4
2 اندرکنش دینامیکی موج و موج‌شکن کیسونی با در نظر گرفتن جابجایی‌های لغزشی بزرگ در مختصات لاگرانژی بدون المان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
3 مدلسازی لاگرانژی اثر موج منظم بر خط لوله دریایی مستقر بر بستر نفوذپذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 17، شماره: 33
4 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تاریخچه بارگذاری امواج نامنظم بر روند فرسایش نیمرخ موج‌شکن‌های سکویی شکل پذیر تغییر شکل یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فاکتورهایی که بر تحلیل لرزه ای پاسخ شمع اثر می گذارند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران