اکرم حافظی

 اکرم حافظی

اکرم حافظی

َAkram Hafezi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مربیان بهداشت مدارس در وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتداییدخترانه کشور (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 ارائه مدل ملی پیشنهادی شاخص رضایت مشتری (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی میزان درجه اهمیت مقوله های فعال و غیرفعال مبحث (کیهان الفبای زادگاه هستی) کتاب شیمی دهم (چاپ1395 )با استفاده از آنتروپی شانون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
4 بررسی نگرش و عملکرد معلمان مدارس استثنایی منطقه 4 تهران درباره نقش بازی در آموزش دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 برنامه ریزی در مورد اثرات اجتماعی فرهنگی بازی های رایانه ای بر بازیکنان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
6 تاثیر آرام سازی عضلانی بر کاهش اضطراب دانش آموز کم توان ذهنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
7 تاثیر آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
8 تاثیر آموزش هیجانات بر بهبود عملکرد اجتماعی دانش آموزان اتیسم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 تحلیل محتوای مبحث (کیهان الفبای زادگاه هستی) کتاب شیمی دهم (چاپ1395 )بر اساس تکنیک ویلیام رومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
10 رویکردهای نوین آموزش ریاضیات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
11 زن و نهادینه سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
12 مدیریت رنگ و نور برای فضای آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
13 مدیریت معنوی در نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران