وحید رویانی

 وحید رویانی استادیار دانشگاه گلستان

وحید رویانی

Vahid Royani

استادیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیرات شاهنامه بر حمله حیدری باذل مشهدی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 2
2 تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
3 جایگاه نام در ایران باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
4 سام نامه از کیست (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
5 سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 40
6 کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 1
7 مقایسه تطبیقی فره ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
8 مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره شناسی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعمال نامقدس در شاهىامه فردوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
2 بازتاب نام در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
3 بررسی تربیت شاهزادگان در شاهنامه با نگاهی به داستان سیاوش (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
4 شاهنامه و حمله حیدری باذل مشهدی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
5 شخصیت پردازی بیهقی در باب خوارزم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
6 عقاید عامه در آثارمردم نگاری غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
7 هنر سخن سرایی فردوسی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی