دکتر وحید رویانی

دکتر وحید رویانی استادیار دانشگاه گلستان

دکتر وحید رویانی

Dr. Vahid Royani

استادیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب اسطوره و کیش مانی بر مسیحیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی تاثیر شاهنامه بر سام نامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی تاثیرات شاهنامه بر حمله حیدری باذل مشهدی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی جایگاه جغد در ادبیات فارسی و عربی (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 43، شماره: 89
5 بررسی مضمون های به کار رفته در اشعار عامیانه کرمانجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی دوره: 1، شماره: 1
6 بسامدسنجی ویژگی های سبک هندی در آثار میرمحمد مومن استرآبادی (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 24
7 پزشک هژبر و پلنگان منم (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
8 پژوهشی تطبیقی پیرامون منشا نام و شخصیت کاوه آهنگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 14، شماره: 27
9 پیروزی و تخت پیروزه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 22
10 پیشینه اساطیری فیروزه در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 1
11 تبیین و تحلیل مولفه های اجتماعی در شهنشاه نامه تبریزی و تطبیق آن با شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
12 تحلیل عناصر اساطیری در هفت خان های طومار نقالان و مقایسه آن با شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
13 تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
14 جایگاه نام در ایران باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
15 سام نامه از کیست (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
16 سنت حماسه سرایی در قیصرنامه ادیب پیشاوری (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 44
17 سیاوش و اسطوره بازگشت جاودانه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 40
18 کهن الگوی جنگ بزرگ کی خسرو (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 1
19 محل سقوط کیکاووس کجاست؟ (پژوهشی پیرامون جابه حابی اساطیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 60
20 مقایسه تطبیقی فره ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
21 مقایسه شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
22 مقایسه ضحاک و تیفئوس با رویکرد اسطوره شناسی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 8
23 مقایسه ویژگی های شاه در شاهنامه فردوسی با رئیس مدینه فاضله فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 11، شماره: 2
24 نگاهی به ویژگیهای ساختاری و سبکی تاج التراجم (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعمال نامقدس در شاهىامه فردوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
2 بازتاب نام در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
3 بررسی تربیت شاهزادگان در شاهنامه با نگاهی به داستان سیاوش (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
4 سه خشتی های شمال خراسان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه
5 شاهنامه و حمله حیدری باذل مشهدی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
6 شخصیت پردازی بیهقی در باب خوارزم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
7 عقاید عامه در آثارمردم نگاری غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
8 نمادشناسی مرگ بهمن در بهمن نامه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
9 هنر سخن سرایی فردوسی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی