دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی

دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی

دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی

Dr. Mohammad Reza Sheikholeslami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ساختار هم تافت های فریمان و دره انجیر و اهمیت آن در شناخت فرگشت زمین درز تتیس کهن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
2 برش عرضی ترازمند دولت آباد-نیشابور در گستره بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
3 تحلیل کرنش در مرمرهای مجموعه دگرگونی شمال گلپایگان با استفاده از دایره مور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
4 تحلیل واتنش پایدار و برآورد تاوایی در سنگ های دگرگون اطراف مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
5 تحلیل هندسی، جنبشی و مراحل دگرریختی سنگ های دگرگونی پیرامون مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
6 دگرریختی چندمرحله ای در مجموعه دگرگونی باجگان، پایانه جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
7 شواهد ساختاری و زمین ریخت شناختی گسل سیاه کوه در شمال خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
8 نشانه های ترافشارش و تقسیم شدگی کرنش حاصل از کوهزاد ایوسیمرین در پنجره فرسایشی آق دربند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 89
9 هندسه، سازوکار و تکوین ساختاری پهنه گسلی چشمه نی در البرز خاوری- الله داغ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی لرزه زمین ساخت منطقه بالارود (شمال دزفول) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
2 تحلیل هندسی سبک چینخوردگی تاقدیس کوه سیاه در پهنه فارس، کمربند چین - راندگی زاگرس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 لرزه خیزی القایی در میدان نفت و گاز، مطالعه موردی منطقه جنوب زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
4 مرحله های دگرریختی در سنگهای دگرگرونی جنوب مشهد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین