دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی

دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدکاظم شیخ الاسلامی

Dr. Mohammadkazem Shekhoeslami

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی الگوریتم خوشه بندی شرکت های توزیع در فرآیند تعیین هزینه ی عملیاتی- مطالعه موردی شرکت های توزیع انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 1
2 برنامه ریزی توسعه منابع لنرژی گسترده با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو در فضای نظریه بازی ها با اطلاعات ناقص (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 12، شماره: 1
3 برنامه ریزی کوتاه مدت انرژ و توان راکتیو در میکروگرید چندگانه با در نظر گرفتن بازار بالادست (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 1
4 پیشنهاددهی بهینه انواع قراردادهای مالی تراکم انتقال در بازارهای ثانویه کوتاه مدت تبادل این قراردادها با هدف مدیریت ریسک تراکم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 12، شماره: 3
5 تحلیل سودبخشی تشکیل ایتلاف نیروگاه مجازی و تجمیع کننده بار در شبکه توزیع فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 3
6 تخصیص ارزش، محور هزینه های خدمات انتقال برق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 12، شماره: 1
7 مدل سازی پیشنهاددهی بهینه در بازارهای ثانویه کوتاه مدت تبادل قراردادهای مالی تراکم انتقال با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 2
8 مدیریت تراکم سیستم انتقال با استفاده از منابع انعطاف پذیری سمت مصرف و با رویکرد بهبود عملکرد شبکه توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
9 مشارکت هماهنگ نیروگاه های مجازی تجاری و فنی برای شرکت در بازارهای انرژی و ذخیره چرخان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای بازار میان مدت بارهای قطع پذیر در فضای قیمت گذاری نقطه ای جهت تامین امنیت ولتاژ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
2 ارائه روش جدید پیاد ه سازی شبکه توزیع هوشمند با استفاده ازتلفیق گسترش فعالی تهای کیفی و فرآیند تحلیل شبک های (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
3 ارائه ساختاری نوین برای تعیین آرایش نیروگاهها با وجود بار حساسبه قیمت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
4 ارزیابی راهبردهای توسعه تولید از دید رگولاتور با در نظر گرفتن دینامیک سرمایه‌گذاری بازیگران بازار (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
5 استفاده از ساز و کار بیم های به منظور افزایش مشارکت مصر فکننده در بازار برق (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
6 استفاده از مدل کانو به منظور شناسایی نیازهای مصرف کنندگان و ارتقاء شبکه ی توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
7 بررسی قابلیت اطمینان هابهای انرژی بادرنظر گرفتن فرآیند پیری تجهیزات و استفاده ازروش ادغام (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 برنامه ریزی بهینه مشارکت واحدهای حرارتی و آبی زنجیرهای در بازار برق روز پیش با لحاظ پیشنهاددهی سمت تقاضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
9 برنامه ریزی توسعه تولید در بازار برق با در نظر گرفتن انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
10 بهره برداری از خودروهای برقده به شبکه مجهز به فناوری انتقال القایی توان در شبکه هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند
11 بیشینهسازی رفاه اجتماعی کاربران در بازار برق با استفاده از طراحی سیستم حفاظت ویژه بهینه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
12 تحلیل بازار برق با بهر هگیری از مد لهای مبتنی بر تشابه های رفتاری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
13 تحلیل و بررسی دینامی کی سرمایه گذاری در بخش تولید برق ایران با در نظر گرفتن سیاست حذف یارانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 تعیین تابع بهینه تقاضای خرده فروش در بازار برق روز پیش با بهره گیری از روش بهینه سازی احتمالاتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 خوشه بندی شرکت های توزیع برق به روشK-means مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
16 مشارکت مصرف کنندگان بزرگ انرژی در بازار برق با اطلاعات محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
17 مطالعه اثرات حملات سایبری بر بازار برق با استفاده از تئوری بازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
18 یافتن مکان و ظرفیت بهینه TCSCبه منظور کاهش قدرت بازار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران