دکتر محسن ذوالفقاری

دکتر محسن ذوالفقاری استاد دانشگاه اراک

دکتر محسن ذوالفقاری

Dr. Mohsen Zolfaghari

استاد دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی همکاری بین بخشی (مورد مطالعه: همکاری مسجد با مدرسه و خانواده) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
2 اودیسه و رستم و سهراب در بوته نقد تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
3 بررسی آیات تحدی براساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی فرمالیستی شعر «ارغوان» از هوشنگ ابتهاج در سه حوزهی زبان، موسیقی و زیباییشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 3
5 بررسی و تحلیل اغراض جمله های انشایی در سوره ی اسرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دوره: 4، شماره: 8
6 تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
7 تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 2
8 تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 18
9 تحلیل ساختار سورۀ شمس بر مبنای نظریۀ کنش گفتاری جان سرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 2
10 تحلیل ساختارگرایانه اشعارپروانه نجاتی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
11 تحلیل سبک شناختی عناوین شعری جریان شعر مقاومت مذهبی (با تکیه بر اشعار شفیعی کدکنی، طاهره صفارزاده و موسوی گرمارودی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
12 تحلیل شکل مبنا بر غزل حافظ با رویکرد قرآنی واژه یوسف (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 4
13 تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 1
14 تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت مطالعه موردی سوره نبا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 4
15 تحلیل مولفه های پسامدرن در رمان قهوه سرد آقای نویسنده (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 4
16 تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 4
17 تصحیح و تحلیل یک تصحیف در سه بیت از مخزن الأسرار و اقبالنامه نظامی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
18 تصویر استعاری کهن الگوی خورشید در ناخودآگاه قومی خاقانی و نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 20
19 خوانش نشانه شناسی لایه ای در فرایند معنایی داستان مدرن «ابوالهول» از فرشته ساری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
20 خوانش نشانه‌شناسی لایه‌ای در فرایند معنایی منظومة خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 1
21 رابطه انسان و موجودات فرا طبیعی در شاهنامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 61
22 رمزگشایی از دو افسانه هفت گنبد براساس اسطوره آفرینش (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
23 رمزگشایی از مضمون شکار در هفت پیکر بر اساس رویکرد اسطوره شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 3
24 روش های عددی و تحلیلی مختلف برای مطالعه تاثیرات امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان: یک مقاله مروری کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 13، شماره: 3
25 زبان و تصویر در تعبیرات قرآنی قصاید عربی سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 2
26 سبک شناسی رباعیات خاقانی با نگاه به تاثیر پذیری از خیام (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 33
27 ضرورت زشتی شناسی متون ادبی (مطالعه موردی یک غزل از حافظ) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 57
28 فضاسازی واژگانی در شعر انقلاب (با تأکید بر شعر سیدحسن حسینی)∗ (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 12
29 کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی ) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 2
30 گزینش مخاطب درون متنی شعر مشروطه (برپایه ی تجربه های شخصی شاعران) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 50
31 نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 1
32 نقد و تحلیل اصالت ها در غزل دفاع مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 1، شماره: 2
33 نقد و تحلیل شیوه های تاثیرپذیری از قرآن و حدیث در شعر خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 1، شماره: 1
34 هنر سازه ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تاکید بر نظریه تقابلهای دوگانه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات مدیریت اقتصادی خانواده برپایه اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 Synthesis and characterization of bimodal mesoporous silica nanoparticles for the removal of sulfur from model fuel (دریافت مقاله) هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران
3 بررسی تاثیر مشخصات مکانیکی خاک برعملکرد تاسیسات مدفون فولادی تحت اثرانفجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
4 بررسی تطبیقی شخصیت های آرتمیس الهه یونانی و گردآفرید پهلوان بانوی ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
5 بررسی زبان تصویر در غزل های قیصر امین پور با رویکرد فرمالیسم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
6 بررسی عناصر داستانی حکایت خواجه ی زوزن در گلستان سعدی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
7 بررسی قصیده ای از خاقانی برپایه ی نظریه ارتباطی یاکوبسون (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
8 بررسی مولفه های ریالیسم جادویی در رمان مرشد و مارگریتا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
9 بررسی ویژگی های مکتب ریالیسم در آثار گلی ترقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
10 زلال چون آب (بررسی مولفه های مکتب رمانتیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر با آب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
11 عنصر شاعرانه زبان در ادبیات داستانی دفاع مقدس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
12 کاربرد قواعد فقهی در قوانین راهنمایی ورانندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
13 گذری بر اصول و راه های سلامت و عفت جنسی قبل ازدواج نوجوانان و جوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
14 نقد و تحلیل عناصر زیبایی شناختی بر مجموعه «شبخوانی» شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) همایش کشوری افسانه
15 هنجارگریزی ونقش آن در برجستگی اشعار سلمان هراتی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی