دکتر رسول عبدی

دکتر رسول عبدی

دکتر رسول عبدی

Dr. rasoul abdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of identity conflict and multiple identity on paradox of embedded agency in management accountants (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 7، شماره: 25
2 Presenting a Comprehensive Model for Portfolio Risk Premium Assessment and Explaining Its Economic Consequences (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 24
3 بررسی نقش استراتژیهای تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 35
4 تأثیر خوش‌بینی و بدبینی مدیران بر مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 1
5 گرایش به ذینفعان در سازمان های دولتی غیرانتفاعی و عملکرد مالی:بررسی نقش واسطه ای گرایش به یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین ارزش آتی شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
2 ارتباط قدرت مدیرعامل با کارایی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
3 ارتباط مکمل بین مدیران زن با دانش مالی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 انتساب فردی مدیریت سود: خوب است یا بد؟ (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
5 بررسی ارتباط بین دقت پیش بینی سود و حاکمیت شرکتی در مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
6 بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر نوع حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی ارزیابی اندازه ی دوره تصدی موسسات حسابرسی، بر پایداری سود شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی تاثیر رتبه بندی افشای اطلاعات بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
9 بررسی رابطه بین افشای اجباری اطلاعات و کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
10 بررسی رابطه ضعف کنترل های داخلی و هزینه های حسابرسی با تاکید بر نوع حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی مقایسه ای کاربرد مدل های معادلات ساختاری و شبکه عصبی در تعیین مدل بهینه پیشبینی جریان های نقدی آتی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
12 بررسی و محاسبه بهای تمام شده تحصیل یک نفر دانشجوی کارشناسی حسابداری در دانشگاه آزاد واحد بناب و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشگاه دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
13 تاثیر اندازه ی دوره تصدی موسسات حسابرسی، بر پایداری سود شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 تاثیر انگیزه های مدیریت بر رابطه بین اندازه و دوره تصدی حسابرسی با سیاست های جسورانه مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
15 تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر سیاست های تقسیم سود در چرخه عمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
16 تاثیر تعدیلات حسابرس بر تصمیمات تامین مالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
17 تاثیر تعدیلات حسابرس بر محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
18 تاثیر چرخه عمر بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی شرکت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
19 تاثیر راهبرد اکتشافی شرکت بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
20 تاثیر راهبرد تدافعی شرکت بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
21 تاثیر سرمایه فکری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
22 تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
23 تاثیر کیفیت حسابرسی بر چسبندگی هزینه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
24 تاثیر نقش اطلاعاتی کیفیت سود در پیش بینی سود توسط مدیران با تاکید برمالکیت نهادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
25 تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین ارزش آتی شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
26 تاثیرکیفیت حسابرسی برچسبندگی هزینه درشرکت های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
27 رابطه بین چرخه عمر شرکت و تجدید ارایه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
28 رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
29 رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
30 رابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
31 رابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
32 رابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود با تاکید بر حاکمیت شرکتی مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
33 رابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود با تاکید بر حاکمیت شرکتی(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
34 رابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری