دکتر فاطمه اکبریان

دکتر فاطمه اکبریان استادیار  گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک

دکتر فاطمه اکبریان

Dr. Fatemeh Akbarian

استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انواع تغییرات اپی ژنتیکی و نقش آن ها در بروز سرطان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 پزشکی شخصی: مروری بر تعاریف، کاربردها و تکنیکها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 تشخیص مبتنی بر تکنولوژی کریسپر از طریق هدف گیری ژن RdRp در بیمارانCOVID-۱۹ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 تعیین پروفایل بیان ژن ها ی کروموزوم Y در تمایز خودبخودی سلول های بنیادی جنینی انسانی به اجسام شبه جنینی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 زیست مصنوعی بدون سلول: تعاریف، انواع و کاربردها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 ژن درمانی،راهکاری نویدبخش برای درمان سرطان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 کاربردهای فرایند تکثیر هم دما به عنوان ابزار تشخیص نوکلئیک اسیدی در علوم پزشکی و صنایع (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 گلوتاتیون و سلنیوم، نقش آفرینان درصحنه ی فعالیت طوفانهای افسار گسیخته ی سیتوکینی در بیماری کووید ۱۹ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 میاستنی گراویس پاسخی ایمونولوژیک و ژنتیکی علیه یک یا چند پروتئین از منطقه واسطه ای عصبی عضلانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران