دکتر معصومه نصیری کناری

دکتر معصومه نصیری کناری استاد، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر معصومه نصیری کناری

Dr. M Nasiri-Kenari

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.