هانیه آرزمجو

 هانیه آرزمجو هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)

هانیه آرزمجو

Haniyeh Arazmjo

هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توانمندی های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
2 طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
3 طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمانهای ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
4 عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجراء مدیریت دانش در شرکت توانیر و نتایج حاصل از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 تبیین الگوی مطلوب مدیریت منابع انسانی بر مبنای آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
3 تحلیلی بر مسیولیت پذیری زیست محیطی شرکت های توزیع برق مطالعه موردی: شرکت توزیع برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
4 تدوین استراتژی تحقیقات در حوزه مدیریت صنعت برق ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 شناسایی ابعاد و شاخص های اعتمادپذیری سازمان های خدمات عمومی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
6 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مسیولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای خدمات عمومی (نمونه موردی: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
7 نقش جنسیت در تعدیل اثر استرس بر روابط کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع