مریم علی نژاد

 مریم علی نژاد

مریم علی نژاد

Maryam Alinezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Ramadan Fasting on Inflammatory Biomarkers and body Composition in Healthy Subjects (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی مفهومی از نقش جو سازمانی در خلق فرصت های کار آفرینانه در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
2 ارائه مدلی مفهومی ازبرنامه ریزی استراتژیک دربخش کارآفرینی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
3 بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد با بهره وری سازمانی درسازمانهای غیردولتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 بررسی تاثیرکارت هوشمند سلامت درارتقاء کیفیت خدمات درمانی مطالعه موردی سازمان بیمه تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
5 بررسی جایگاه خصوصی سازی در صنایع استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
6 بررسی روابط بین رهبری تعهدات سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
7 بررسی روشهای مدیریت بحرانپیش از واقوع حادثه (بررسی موردی:سیل در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
8 بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش(مطالعه موردی: اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 بررسی مقایسه ای فرآیند تجاری سازی فناوری در دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
10 بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان واحد ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
11 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
12 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در توسعه کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 بهبود کیفیت در بهداشت و درمان با بکارگیری کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 تجلی مضمونی و زیبایی شناختی داستان پیامبران در حدیقه سنایی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
15 تحلیل سینوپتیکی خشکسالی های پائیزه و زمستانه سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 تعیین نقش سازمان هلال احمر در مدیریت بحران زمان وقوع سیل، بررسی موردی در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
17 جنسیت مانعی مهم درکارآفرینی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
18 خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با رویکرد نقش سازمانهای مردم نهاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
19 سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 سطوح تجزیه و تحلیل درروابط بین سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
21 سلامت الکترونیکی با کارت هوشمند سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
22 شناخت اصول و مفاهیم تاب آوری بانگرشی برچارچوب اقدامات هیوگو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
23 عوامل موثردرافزایش یاکاهش بهره وری درسازمان ها با تکیه برنقش فرآیند آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
24 کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت با کارت هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
25 کارکرد مفهومی و زیبایی شناسی عناصر حماسی و اساطیری شاهنامه در دیوان سید حسن دهلوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
26 لزوم به کارگیری رویکرد جامعه محوری درمدیریت بحران و استفاده ازتجارب سایرکشورها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
27 مدیریت بحران ناشی از سیل قبل از وقوع حادثه (بررسی موردی: سیل در استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
28 مطالعه تئوریکی خصوصی سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
29 مطالعه تئوریکی مفهوم مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
30 مقایسه تئوریکی فرآیند تجاریسازی تکنولوژی در دانشگاهها و صنعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
31 مقایسه تئوریکی– تجربی نتایج ارزیابی عملکرد سازمانها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
32 نقش بازاریابی اینترنتی بر توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین