عمید اطهری

 عمید اطهری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عمید اطهری

Amid Athari

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.