نرگس طهماسبی

 نرگس طهماسبی

نرگس طهماسبی

Narges Tahmasbi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آب تراوایی پوششهای پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 4، شماره: 4
2 اثر افزودن رنگدانه ها بر رفتار تنش- کرنش پوشش های پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی مقاومت به خش پذیری پوشش های خودرو با استفاده از روش های دندانه گذاری و خراش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 2، شماره: 4
4 تاثیر رفتار تنش - کرنش پوشش های رویه خودرو بر مقاومت به خش پذیری آنها طی کارواش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 3، شماره: 2
5 تاثیرنمکهای محلول برعملکرد پوششهای آلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 5، شماره: 3
6 کاربرد کروماتوگرافی گازی وارون در تحلیل ترمودینامیکی سطوح رنگدانه ها و پلیمرها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 1، شماره: 1
7 کنترل کلاسی از سیستم های مرتبه کسری با تاخیر در یک ناحیه مشخص (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A neuro dynamic model for solving stochastic linear programming problems (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 A new neural network model for solving fractional programming (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
3 آمایش سطحی مونت موریلونیت سدیم با بازدارنده خوردگی اسید بوتیریک ایندول 9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
4 بررسی اثر شرایط جوی بر روی عملکرد روکش سطح های خودرو با استفاده از Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی تاثیر عملکرد انرژی خورشیدی درمدرسه سبزبارویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف بر روی مقاومت به خراش روکش‌های سطح خودرو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
7 بررسی رابطه فرسودگی شغلی و رضایت شغلی دربین معلمان مدارس شهرستان آباده (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
8 پوشش های مناسب برای سطوح خارجی لوله های انتقال نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
9 تاثیر شکل و غلظت حجمی رنگدانه بر رفتار رئولوژیکی پوشرنگ اکریلیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
10 تاثیر غلظت حجمی رنگدانه دی اکسید تیتان بر آب تراوایی پوشش اکریلیک آمید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11 رابطه رهبری تغییرگرا و رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
12 فرآیند تولید ورق های فلزی پیش پوشانده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
13 مصور سازی پویای نشت اطلاعات بین حوزه های علمی توسط پیوندکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
14 مطالعه آب تراوایی پوشش های اکریلیک حاوی دی اکسید تیتان با استفاده از روش وزن سنجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
15 مطالعه تاثیر غلظت آلودگی نمک کلریدسدیم بر عملکرد سامانه پوششی الکیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
16 مطالعه سینیتک پخت اکریلیک ملامین نانوسیلیس با استفاده از روش گرماسنجی تفاضلی پویشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
17 مطالعه مقاومت به خوردگی پوشش های اپوکسی آمین حاوی پرک شیشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی