دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد

Dr. Mohammadjavad Mahdavinezhad

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.